Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 73 results
83.
Activate window menu
Gweithredu'r dewislen ffenest
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Gweithredu'r ddewislen ffenest
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/core/window-bindings.h:74
85.
Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as "menu:minimize,maximize,close"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions.
Trefniant botymau ar y bar teitl. Dylai'r gwerth yma fod yn llinyn megis "menu:minimize,maximize,close"; Mae'r colon yn gwahannu cornel chwith y ffenest o'r gornel dde, a mae enwau y botymau wedi eu gwahannu gan goma. Ni chaniateir botymau dyblyg. Anwybyddir enwau botymau ni adnabyddir fel y gellir ychwanegu botymau newydd mewn fesiynau dyfodol o Metacity heb dorri fersiynau hŷn.
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Trefniant botymau ar y bar teitl. Dylai'r gwerth yma fod yn llinyn megis "menu:minimize,maximize,close"; Mae'r colon yn gwahanu cornel chwith y ffenest o'r gornel dde, ac mae enwau'r botymau wedi eu gwahanu gan goma. Ni chaniateir botymau dyblyg. Anwybyddir enwau botymau ni adnabyddir fel y gellir ychwanegu botymau newydd mewn fersiynau dyfodol o Metacity heb dorri fersiynau hŷn.
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:8
87.
Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). Modifier is expressed as "<Alt>" or "<Super>" for example.
Fe fydd clocio ffenest gan ddal y bysell assasu hwn yn symud y ffenest (clic chwith), newid maint y ffenest (clic ganol), neu'n dangos y dewislen ffenest (clic dde). Mynegir yr addasydd fel "<Alt>" neu "<Super>" er enghraifft.
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Fe fydd clocio ffenest gan ddal y fysell addasu hon yn symud y ffenest (clic chwith), newid maint y ffenest (clic ganol), neu'n dangos y ddewislen ffenest (clic dde). Mynegir yr addasydd fel "<Alt>" neu "<Super>" er enghraifft.
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
112.
Move backwards between panels and the desktop with popup
Symud yn ôl rhwng y paneli a'r penbwrd gyda bryslen
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Symud yn ôl rhwng y paneli a'r penbwrdd gyda bryslen
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:34
151.
Raise obscured window, otherwise lower
Codi ffenest cudd, gostwng fel arall
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Codi ffenest gudd, gostwng fel arall
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/core/window-bindings.h:221
171.
Switch to workspace above this one
Newid i'r gweithfan uwchben hwn
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Newid i'r weithfan uwchben hwn
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:94
172.
Switch to workspace below this one
Newid i'r gweithfan islaw hwn
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Newid i'r weithfan islaw hwn
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:95
173.
Switch to workspace on the left
Newid i'r gweithfan i'r chwith
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Newid i'r weithfan i'r chwith
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:96
174.
Switch to workspace on the right
Newid i'r gweithfan i'r dde
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Newid i'r weithfan i'r dde
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
Located in ../src/metacity.schemas.in.h:97
183.
The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like "<Control>a" or "<Shift><Alt>F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "<Ctl>" and "<Ctrl>". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Y bysellrwymiad sy'n symud i'r weithfan uwchben y weithfan cyfredol. Y mae'r fformat fel "<Control>a" neu "<Shift><Alt>F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatau prif lythrennau a lythrennau bach, ac hefyd talfyriadau fel "<Ctl>" ac "<Ctrl>". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "disabled", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y gweithred hwn.
Translated and reviewed by Bryn Salisbury on 2005-11-08
In upstream:
Y bysellrwymiad sy'n symud i'r weithfan uwchben y weithfan gyfredol. Y mae'r fformat fel "<Control>a" neu "<Shift><Alt>F1. Y mae'r gramadegydd yn eithaf rhyddfrydol ac mae'n caniatáu prif lythrennau a llythrennau bach, a hefyd talfyriadau fel "<Ctl>" ac "<Ctrl>". Os ydych chi'n gosod yr opsiwn i'r llinyn arbennig "disabled", ni fydd bysellrwymiad ar gyfer y weithred hon.
Suggested by Rhys Jones on 2006-04-11
110 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bryn Salisbury, Iwan Smith, Rhys Jones.