Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 27 results
1.
Files, Folders and Documents
Súbory, priečinky a dokumenty
Translated and reviewed by Peter Baričič on 2007-04-02
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:14(title)
2.
Credits and License
Autori a licencia
Translated and reviewed by Peter Baričič on 2007-04-02
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Tento dokument je spravovaný dokumentačným tímom Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Zoznam prispievateľov nájdete na <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">stránke prispievateľov</ulink>
Translated and reviewed by Peter Chabada on 2007-10-09
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je dostupný pod licenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Peter Baričič on 2007-04-02
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu za podmienok tejto licencie. Všetky odvodené diela musia byť vydané za podmienok tejto licencie.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-08-21
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPISOVANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-08-21
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kópia tejto licencie je dostupná tu: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike Licencia</ulink>.
Translated and reviewed by Peter Chabada on 2007-10-09
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by 6205 on 2008-03-25
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. a členovia dokumentačného projektu Ubuntu
Translated and reviewed by Peter Baričič on 2007-04-02
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Dokumentačný projekt Ubuntu
Translated and reviewed by Peter Baričič on 2007-04-02
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:18(publishername)
110 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Ján Dráb, Peter Baričič, Peter Chabada, Tomáš Hledík, helix84, terezka, toxygen, Štefan Lučivjanský.