Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 73 results
1.
About Kubuntu
Acerca de Kubuntu
Translated and reviewed by Xosé on 2006-10-07
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:14(title)
2.
Credits and License
Créditos e Licenza
Translated and reviewed by Xosé on 2008-04-12
Shared:
Créditos e licenza
Suggested by Xosé on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Este documento está mantido polo equipo de documentación de Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Para unha lista dos colaboradores, consulte a <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">páxina de colaboradores</ulink>
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Este documento está dispoñible baixo a Licenza Creative Commons Compartir-Igual 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Shared:
Este documento distribúese baixo a Licenza Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Suggested by Xosé on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
É libre de modificar, ampliar e mellorar o código fonte da documentación de Ubuntu baixo os termos desta licenza. Todas as obras derivadas téñense que publicar baixo a esta licenza.
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Shared:
É libre de modificar, ampliar e mellorar o código fonte da documentación de Ubuntu baixo os termos desta licenza. Todas as obras derivadas téñense que publicar baixo esta licenza.
Suggested by Xosé on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Esta documentación distribúese coa esperanza de que resulte útil, mais SEN GARANTÍA NINGUNHA; sen sequera a garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN ou ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, TAL E COMO SE DESCRIBE NA CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE.
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Shared:
Esta documentación distribúese coa esperanza de que resulte útil, mais SEN NINGUNHA GARANTÍA ; nin garantía implícita de CALIDADE COMERCIAL ou de IDONEIDADE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TAL E COMO SE DESCRIBE NA CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE.
Suggested by Xosé on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Existe unha copia da licenza disponíbel aquí: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Licenza Creative Commons Compartir-Igual</ulink>.
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. e os membros do Proxecto de Documentación de Ubuntu
Translated and reviewed by Xosé on 2009-04-02
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
O Proxecto de Documentación de Ubuntu
Translated and reviewed by Xosé on 2008-03-25
Shared:
O Proxecto de Documentación do Ubuntu
Suggested by Xosé on 2009-04-02
Located in about/C/about.xml:18(publishername)
110 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antón Méixome, Miguel Anxo Bouzada, Xosé.