Browsing Javanese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 557 results
1.
&Location
Panggenan
Translated and reviewed by Kurniawan Lastanto on 2007-09-01
2.
Extra Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:102
i18n: ectx: ToolBar (extraToolBar)
(no translation yet)
Located in rc.cpp:29
3.
Location Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:109
i18n: ectx: ToolBar (locationToolBar)
Tulbar Panggenan
Translated and reviewed by Kurniawan Lastanto on 2007-09-01
Located in rc.cpp:32
4.
Bookmark Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:115
i18n: ectx: ToolBar (bookmarkToolBar)
(no translation yet)
Located in rc.cpp:35
5.
&Go
i18n: file: src/konqueror.rc:44
i18n: ectx: Menu (go)
(no translation yet)
Located in rc.cpp:14
6.
&Window
i18n: file: src/konqueror.rc:71
i18n: ectx: Menu (window)
&Jendhela
Translated and reviewed by Kurniawan Lastanto on 2007-09-01
Located in rc.cpp:20
7.
Open folders in separate windows
i18n: file: src/konqueror.kcfg:32
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Bika map wonten ing jendhela ingkang dipun pisah
Translated and reviewed by Kurniawan Lastanto on 2007-09-01
Located in rc.cpp:113
8.
If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a folder, rather than showing that folder's contents in the current window.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:33
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Menawi piliyan punika dipuncenthang, Konqueror bakal bikak jendhela enggal nalika Panjengan bikak, dados boten nampilaken isinipun map wonten ing jendhela sakniki.
Translated and reviewed by Kurniawan Lastanto on 2007-09-01
Located in rc.cpp:116
9.
Home Folder
Map Griya
Translated and reviewed by Kurniawan Lastanto on 2007-09-01
Located in src/konqmainwindow.cpp:2031 src/konqmainwindow.cpp:2037 about/konq_aboutpage.cc:91
10.
This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, symbolized by a 'tilde' (~).
i18n: file konqueror.kcfg line 21
Punika URL (tuladhanipun foldher utawi halaman web) ingkang mewani Panjenengan menawi tombol \"Griya\" dipunpencet bakal mlumpat dhumateng URL punika. Punika umumipun foldher griya, kang dipun tandhani kanthi lambang 'ombak banyu' (~).
Translated and reviewed by Kurniawan Lastanto on 2007-09-01
Located in rc.cpp:78
110 of 557 results

This translation is managed by translation group ubuntu-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kurniawan Lastanto.