Browsing Norwegian Bokmal translation

53 of 482 results
53.
If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power disconnected at a later time.
Omlukkehendelsen for batterilokket skal inntreffe (for eksempel «Gå i strømsparing når lokket til batteriet lukkes») når lokket er lukket tidligere og strømadapteren er koblet fra senere.
Translated and reviewed by Håvar on 2007-10-15
Suggestions:
Om hendinga som skjer når batteriloket vert lata att skal skje (til dømes «Set i kvilemodus når batteriloket vert lata att») når loket allereie er lat att og nettstraumen vert kopla frå seinare.
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Eirik U. Birkeland on 2008-05-01
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
53 of 482 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.