Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 482 results
1.
Power Manager Brightness Applet
Rhaglennig Disgleirdeb Rheolwr Pŵer
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
2.
Adjusts laptop panel brightness.
Newid disgleirdeb panel y gliniadur.
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
3.
Cannot connect to gnome-power-manager
Methu cysylltu â Rheolwr Pŵer GNOME
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:359 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
4.
Cannot get laptop panel brightness
Methu cael disgleirdeb panel y gliniadur
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:361
5.
LCD brightness : %d%%
Disgleirdeb yr LCD: %d%%
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
6.
Licensed under the GNU General Public License Version 2
Trwyddedir dan dermau Trwydded Gyffredinol Gyhoeddus GNU Fersiwn 2
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2006-10-06
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:748 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
7.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Meddalwedd rhydd yw'r Rheolwr Pŵer; gallwch ei ailddosbarthu
ac/neu ei newid o dan dermau Trwydded Gyffredinol Gyhoeddus
GNU a gyhoeddir gan y Free Software Foundation; naill ai fersiwn 2 y
Drwydded, neu (o'ch dewis chi) unrhyw fersiwn mwy diweddar.
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:749 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mae'r Rheolwr Pŵer yn cael ei ddosbarthu yn y gobaith y bydd
yn ddefnyddiol, ond HEB UNRHYW WARANT; heb hyd yn oed y warant
ymhlyg o FARSIANDÏAETH ac ADDASRWYDD AT BWRPAS ARBENNIG.
Gweler Trwydded Gyffredinol Gyhoeddus GNU am ragor o fanylion.
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fe ddylech fod wedi derbyn copi o Drwydded Gyffredinol Gyhoeddus
GNU ynghyd â'r rhaglen hon; os na, ysgrifennwch at y Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2006-10-06
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:757 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
10.
Copyright © 2006 Benjamin Canou
Hawlfraint © 2006 Benjamin Canou
Translated by Rhys Jones on 2008-03-18
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:771
110 of 482 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rhys Jones.