Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
4352 of 377 results
43.
Failed to fetch %s %s
Klarte ikke å skaffe %s %s
Translated by Petter Reinholdtsen
Suggestions:
Klarte ikkje henta %s %s
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in apt-private/private-download.cc:117
44.
Couldn't determine free space in %s
Klarte ikke bestemme ledig plass i %s
Translated by Hans Fredrik Nordhaug
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in apt-private/private-download.cc:139 apt-private/private-download.cc:142
45.
You don't have enough free space in %s.
Dessverre, ikke nok ledig plass i %s
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Du har ikkje nok ledig plass i %s.
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in apt-private/private-download.cc:156
46.
Unable to lock the download directory
Klarte ikke å låse nedlastingsmappe
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Klarer ikke å låse nedlastingsmappa
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Klarte ikkje låsa nedlastingskatalogen
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Greier ikkje å låsa nedlastingsmappa
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Eivind Ødegård
Located in apt-private/private-download.cc:369
47.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Noen pakker ble ikke installert. Dette kan bety at du har bedt om
en umulig tilstand, eller - hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian -
at visse kjernepakker ennå ikke har blitt laget eller flyttet ut av «Incoming» for
distribusjonen.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Noen pakker ble ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om
en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian,
at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for
distribusjonen.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Nokre av pakkane kunne ikkje installerast. Dette kan koma av at du har
valt ein umogleg situasjon. Dersom du brukar den ustabile utgåva av
distribusjonen, kan det òg henda at nokre av pakkane som trengst ikkje
er laga enno eller at dei framleis ligg i «Incoming».
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in apt-private/private-install.cc:55
48.
The following information may help to resolve the situation:
if (Packages == 1)
{
c1out << std::endl;
c1out <<
_("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
"the package is simply not installable and a bug report against\n"
"that package should be filed.") << std::endl;
}

Følgende informasjon kan være til hjelp med å løse problemet:
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Følgjande informasjon kan hjelpa med å løysa situasjonen:
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in apt-private/private-install.cc:70 apt-private/private-install.cc:551
49.
Broken packages
Ødelagte pakker
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Øydelagde pakkar
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Skadde pakkar
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Åsmund Steen Skjæveland
Located in apt-private/private-install.cc:76
50.
Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Klarte ikke å hente alle arkivene. Du kan prøve med «apt-get update» eller «--fix-missing».
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Klarte ikkje henta nokre av arkiva. Du kan prøva med «apt-get update» eller «--fix-missing».
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in apt-private/private-install.cc:174 apt-private/private-install.cc:354
51.
Internal error, InstallPackages was called with broken packages!
Intern feil, InstallPackages ble kalt med ødelagte pakker!
Translated by Hans Fredrik Nordhaug
Reviewed by Thor K. H.
Suggestions:
Intern feil. InstallPackages vart kalla med øydelagde pakkar!
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Willy André Bergstrøm
Located in apt-private/private-install.cc:206
52.
Packages need to be removed but remove is disabled.
Pakker trenges å fjernes, men funksjonen er slått av.
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Nokre pakkar må fjernast, men fjerning er slått av.
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in apt-private/private-install.cc:215
4352 of 377 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Aleksander Blomskøld, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Fredrik Nordhaug, Kada, Morten Mytting Wang, Petter Reinholdtsen, Thor K. H., Tor Harald Thorland, bjaanes, Åka Sikrom, Øivind Hoel.