Browsing Norwegian Bokmal translation

47 of 377 results
47.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Noen pakker ble ikke installert. Dette kan bety at du har bedt om
en umulig tilstand, eller - hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian -
at visse kjernepakker ennå ikke har blitt laget eller flyttet ut av «Incoming» for
distribusjonen.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Noen pakker ble ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om
en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian,
at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for
distribusjonen.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Nokre av pakkane kunne ikkje installerast. Dette kan koma av at du har
valt ein umogleg situasjon. Dersom du brukar den ustabile utgåva av
distribusjonen, kan det òg henda at nokre av pakkane som trengst ikkje
er laga enno eller at dei framleis ligg i «Incoming».
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Focal package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in apt-private/private-install.cc:55
47 of 377 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.