Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 1124 results
1.
Run Software
सफ्टवेयर चलाउनुहोस्
Translated by chautari on 2017-08-21
Located in data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
2.
application-x-executable
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
3.
Nautilus
नटिलस
Translated and reviewed by Yogesh Ojha on 2019-07-19
In upstream:
नटलस
Suggested by Sameer Rajbhandari on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:6
4.
Access and organize files
फाइलहरूको पहुँच र संगठन
Translated by Sanjog Sigdel on 2015-09-16
Reviewed by Sanjog Sigdel on 2015-09-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
5.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Nautilus, उर्फ फाइल, GNOME डेस्क्टपको पूर्वनिर्धारित फाइल प्रबन्धक हो । यसले तपाईँको फाइल व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो फाइलहरू खोज्न एक सरल र एकीकृत तरिका प्रदान गर्छ।
Translated and reviewed by sarojdhakal on 2016-04-21
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:9
6.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
नौटीलस फाइल प्रबन्धकको सम्पुण आधारभूत कार्य समर्थन गर्दछ। यो तपाईँको फाइल र फोल्डरहरू, स्थानीय रुपमा वा संजालमा, खोज तथा व्यवस्थापन गर्न, हटाउन सकिने संचार साधनबाट तथ्यांक पढ्न र लेख्न, कार्यक्रम तथा लिपी प्रक्षेपण गर्न सक्छ। यसको तीनवटा रुप छ: चिन्ह ढांचा, चिन्ह सूची र तहगत सूची। यसको कार्य प्लगइन र लिपि संग विस्तार गर्न सकिन्छ।
Translated by Biplov Subedi on 2016-03-22
Reviewed by sarojdhakal on 2016-04-21
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:13
7.
Tile view
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:31
8.
List view
सूची दृश्य
Translated and reviewed by Yogesh Ojha on 2019-07-19
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:35
9.
Search
खोज्नुहोस्
Translated and reviewed by Yogesh Ojha on 2019-07-19
In upstream:
खोजी गर्नुहोस्
Suggested by Shyam Krishna Bal on 2007-03-02
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:39 src/nautilus-query.c:536 src/nautilus-search-directory-file.c:175 src/nautilus-search-directory-file.c:232 src/nautilus-search-directory-file.c:272 src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:872 src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:517
10.
Other locations
अन्य स्थानहरू
Translated and reviewed by Yogesh Ojha on 2019-07-19
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:43
110 of 1124 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Biplov Subedi, Nabin Gautam, Narayan Kumar Magar, Sameer Rajbhandari, Sanjog Sigdel, Shyam Krishna Bal, Yogesh Ojha, chautari, sarojdhakal.