Browsing Tagalog translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1827 of 91 results
18.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ang dokumentasyong ito ay ipinamamahagi at inaasahang ito ay magiging kapaki-pakinabang, subalit ito ay WALANG KATIYAKAN; kahit na walang kahit anong pahiwatig na katiyakan ng pagiging HUSTO PARA SA MERKADO o ANGKOP PARA SA TANGING LAYON NA INILARAWAN SA DISCLAIMER.
Translated and reviewed by Diana Jayne Gonzales
Located in C/about-ubuntu.xml:48(para)
19.
Copies of these licenses are available in the appendices section of this book. Online versions can be found at the following URLs:
Ang mga kopya ng mga pahintulot ay makukuha sa dagdag na bahagi ng librong ito. Ang mga online na salin ay matatagpuan sa mga sumusunod na URL:
Translated and reviewed by Diana Jayne Gonzales
Located in C/about-ubuntu.xml:51(para)
20.
GNU Free Documentation License
GNU Free Documentation License
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:0(ulink)
21.
Attribution-ShareAlike 2.0
Attribution-ShareAlike 2.0
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:0(ulink)
22.
2004, 2005, 2006
2004, 2005, 2006
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:3(year)
23.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. at mga kasapi ng Ubuntu Documentation Project
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:4(holder)
24.
<ubuntu-doc@lists.ubuntu.com>
<ubuntu-doc@lists.ubuntu.com>
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:2(emphasis)
25.
Ubuntu Documentation Project <placeholder-1/>
Ubuntu Documentation Project <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:2(corpauthor)
26.
This document is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu, and shows how to get help with Ubuntu.
Ang dokumentong ito ay isang panimula sa Ubuntu. Dito pinaliliwanag ang pilosopiya ng Ubuntu at ang kanyang pinagmulan, nagbibigay impormasyon kung paano tutulong sa Ubuntu, at ipinapakita kung paano maka hihingi ng tulong sa Ubuntu.
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:67(para)
27.
Disclaimer
Disclaimer
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:3(title)
1827 of 91 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aldous Peñaranda, AllanAtim, Diana Jayne Gonzales, Donnie Lomat, Jerome S. Gotangco, Loell Anthony Erecre, Pinay, Vladimir Franciz S. Blando, Zak B. Elep, vinzer.