Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
1120 of 91 results
11.
The following people have contributed to this document:
Les següents persones han contribuït a la redacció d'aquest document:
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:29(para)
12.
Mark Shuttleworth
Mark Shuttleworth
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:32(para)
13.
Robert Stoffers
Robert Stoffers
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:35(para)
14.
Jerome Gotangco
Jerome Gotangco
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:38(para)
15.
Brian Burger
Brian Burger
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:41(para)
16.
This document is made available under a dual license strategy that includes the GNU Free Documentation License (GFDL) and the Creative Commons ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA).
Aquest document està publicat sota una estratègia de llicència doble que inclou la Llicència de documentació lliure de GNU (GFDL) i la Llicència CompartirIgual 2.0 de Creative Commons (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:44(para)
17.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of these licenses. All derivative works must be released under either or both of these licenses.
Sou lliures per a modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació d'Ubuntu sota els termes d'aquestes llicències. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de publicar sota almenys una de les dues llicències.
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:46(para)
18.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties implícites de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS.
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:48(para)
19.
Copies of these licenses are available in the appendices section of this book. Online versions can be found at the following URLs:
Trobareu còpies d'aquestes llicències a la secció d'apèndixs d'aquest llibre. En trobareu versions en línia a les següents URL:
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:51(para)
20.
GNU Free Documentation License
Llicència de documentació lliure de GNU
Translated and reviewed by Eduard Ereza Martínez on 2006-10-14
Located in C/about-ubuntu.xml:0(ulink)
1120 of 91 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Albert Vilella, Eduard Ereza Martínez, Jaume Villalba, Jordi Irazuzta, Raül Cambeiro.