Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 10 results
36.
%s: Cannot fork to display error/info box
%s: Ni ellir fforcio er mwyn dangos blwch gwall/gwybodaeth
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
%s: Ni ellir fforchio er mwyn dangos blwch gwall/gwybodaeth
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
131.
There already appears to be an X server running on display %s. Should another display number by tried? Answering no will cause GDM to attempt starting the server on %s again.%s
Ymddengys fod yna weinydd X yn rhedeg eisoes ar y dangosydd %s. A ddylid ceisio rhif dangosydd arall? Os atebwch chi 'na', mi fydd GDM yn ceisio cychwyn y gweinydd ar %s eto.%s
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
Ymddengys fod yna weinydd X yn rhedeg eisoes ar y dangosydd %s. A ddylid ceisio rhif dangosydd arall? Os atebwch chi 'na', mi fydd GDM yn ceisio cychwyn y gweinydd ar %s eto.%s
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
151.
%s: Can't fork Xserver process!
%s: Ni ellir fforcio proses gweinydd X!
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
%s: Ni ellir fforchio proses gweinydd X!
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
172.
%s: Cannot start greeter trying default: %s
%s: Ni ellir cychwyn y cyfarchwr, yn ceisio'r rhagosodyn: %s
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
%s: Ni ellir cychwyn y cyfarchwr, yn ceisio'r rhagosodiad: %s
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
213.
%s: Error forking user session
%s: Gwall wrth fforcio sesiwn defnyddiwr
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
%s: Gwall wrth fforchio sesiwn defnyddiwr
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
224.

Incorrect username or password. Letters must be typed in the correct case.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Enw defnyddiwr neu gyfrinair anghywir. Rhaid teipio llythrennau yn y priflythrennedd cywir.
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:

Enw defnyddiwr neu gyfrinair anghywir. Rhaid teipio llythrennau yn y prif lythrennedd cywir.
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
596.
This configuration window changes settings for the GDM daemon, which is the graphical login screen for GNOME. Changes that you make will take effect immediately.

Note that not all configuration options are listed here. You may want to edit %s if you cannot find what you are looking for.

For complete documentation see the GNOME help browser under the "Desktop" category.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mae'r ffenestr cyfluniad yma yn newid gosodiadau ar gyfer yr ellyll GDM, sef y sgrin mewngofnodi graffigol ar gyfer GNOME. Bydd y newidiadau wnewch chi'n dod i rym yn syth.

Noder na ddangosir y holl opsiynau cyflunio fan hyn. Efallai byddwch am olygi %s os nad ydych yn gallu darganfod beth ydych yn chwilio amdani.

Am y ddogfennaeth gyfan gweler y porwr cymorth GNOME dan y categori "Desktop".
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
Mae'r ffenestr cyfluniad yma yn newid gosodiadau ar gyfer yr ellyll GDM, sef y sgrin mewngofnodi raffigol ar gyfer GNOME. Bydd y newidiadau wnewch chi'n dod i rym yn syth.

Noder na ddangosir y holl opsiynau cyflunio fan hyn. Efallai byddwch am olygi %s os nad ydych yn gallu darganfod beth ydych yn chwilio amdani.

Am y ddogfennaeth gyfan gweler y porwr cymorth GNOME dan y categori "Desktop".
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
750.
GNOME Art variation of Circles with a Face Browser
Amrywiad Celf GNOME o'r Cylchoedd gyda Phorwr Gwyneb
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
Amrywiad Celf GNOME o'r Cylchoedd gyda Phorwr Wyneb
Suggested by Rhys Jones on 2009-07-03
774.
Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!
file: %s widget: %s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mae'r ffeil Glade ar crac! Gwnewch yn siŵr bod y ffeil cywir wedi ei gosod!
ffeil: %s teclyn: %s
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
Mae'r ffeil Glade ar grac! Gwnewch yn siŵr bod y ffeil cywir wedi ei gosod!
ffeil: %s teclyn: %s
Suggested by Rhys Jones on 2006-03-09
Located in vicious-extensions/glade-helper.c:206
776.
Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!
file: %s widget: %s expected clist columns: %d
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mae'r ffeil Glade ar crac! Gwnewch yn siŵr bod y ffeil wedi ei sefydlu yn gywir!
ffeil: %s teclyn: %s colofnau clist disgwyliedig: %d
Translated and reviewed by Rhys Jones on 2005-11-08
In upstream:
Mae'r ffeil Glade ar grac! Gwnewch yn siŵr bod y ffeil wedi ei sefydlu yn gywir!
ffeil: %s teclyn: %s colofnau clist disgwyliedig: %d
Suggested by Rhys Jones on 2006-03-09
Located in vicious-extensions/glade-helper.c:255
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rhys Jones.