Translations by Alexander Rødseth

Alexander Rødseth has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101149 of 149 results
51.
Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line
2006-05-26
Mal #%s i %s inneholder ikke en 'Template:'-linje
52.
unable to re-open stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
53.
must specify some debs to preconfigure
2006-05-26
må angi noen deb-er som skal settes opp på forhånd
54.
delaying package configuration, since apt-utils is not installed
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
55.
apt-extracttemplates failed: %s
2006-05-26
api-extracttemplates feilet: %s
56.
Extracting templates from packages: %d%%
2006-05-26
Pakker ut maler fra pakker: %d%%
57.
Preconfiguring packages ...
2006-05-26
Setter opp pakker på forhånd ...
58.
template parse error: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningserror i mal: %s
59.
debconf: can't chmod: %s
2006-05-26
debconf: kan ikke utføre chmod: %s
60.
%s failed to preconfigure, with exit status %s
2006-05-26
%s feilet ved forhåndsoppsett, med utgangsstatus %s
61.
Usage: dpkg-reconfigure [options] packages -a, --all Reconfigure all packages. -u, --unseen-only Show only not yet seen questions. --default-priority Use default priority instead of low. --force Force reconfiguration of broken packages.
2006-05-26
bruk: dpkg-reconfigure [valg] pakker -a, --all Sett opp alle pakker på nytt. -u, --unseen-only Vis bare usette spørsmål. --default-priority Bruk standard prioritet istedet for lav. --force Tving nytt oppsett av ødelagte pakker.
2006-05-26
bruk: dpkg-reconfigure [valg] pakker -a, --all Gjenoppsett alle pakker. -u, --unseen-only Vis bare usette spørsmål. --default-priority Bruk standard prioritet istedenfor lav. --force Tving gjenoppsett av brekte pakker.
62.
%s must be run as root
2006-05-26
%s må kjøres som root
63.
please specify a package to reconfigure
2006-05-26
vennligst oppgi en pakke som skal settes opp på nytt
2006-05-26
vennligst spesifiser en pakke som skal gjenoppsettes
64.
%s is not installed
2006-05-26
%s er ikke installert
65.
%s is broken or not fully installed
2006-05-26
%s er ødelagt eller uferdig installert
2006-05-26
%s er brukket eller ikke fullt installert
66.
Cannot read status file: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
67.
Usage: debconf-communicate [options] [package]
2006-05-26
Bruk: debconf-communicate [valg] [pakke]
68.
debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to using po-debconf's po2debconf program.
2006-05-26
debconf-mergetemplate: Dette verktøyet er avlegs. Du burde gå over til po2debconf-programmet i po2debconf.
2006-05-26
debconf-mergetemplate: Dette verktøyet er avlegs. Du burde gå over til po-debconf's po2debconf program.
69.
Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates
2006-05-26
Bruk: debconf-mergetemplate [valg] [maler.ll ...] maler
2006-05-26
debconf-mergetemplate [valg] [maler.ll ...] maler
70.
--outdated Merge in even outdated translations. --drop-old-templates Drop entire outdated templates.
2006-05-26
--outdated Bland inn også utdaterte oversettelser. --drop-old-templates Dropp hele utdaterte maler.
71.
%s is missing
2006-05-26
%s mangler
73.
%s is fuzzy at byte %s: %s
2006-05-26
%s er hårete ved byte %s: %s
74.
%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it
2006-05-26
%s er hårete ved byte %s: %s; dropper den
75.
%s is outdated
2006-05-26
%s er utdatert
76.
%s is outdated; dropping whole template!
2006-05-26
%s er utdatert; dropper hele malen!
77.
Usage: debconf [options] command [args]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
78.
-o, --owner=package Set the package that owns the command.
2006-05-26
-o, --owner=package Sett pakken som eier kommandoen.
2006-05-26
-o, --owner=package Set pakken som eier kommandoen.