Translations by Alexander Rødseth

Alexander Rødseth has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 149 results
1.
falling back to frontend: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
bruker et tidligere ansikt: %s
2.
unable to initialize frontend: %s
2006-05-26
ute av stand til å fyre opp grensesnitt: %s
2006-05-26
ute av stand til å fyre opp ansikt: %s
3.
Unable to start a frontend: %s
2006-05-26
Ute av stand til å starte opp et grensesnitt: %s
2006-05-26
Ute av stand til å starte opp ansikt: %s
4.
Config database not specified in config file.
2006-05-26
Databasen med instillinger er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
5.
Template database not specified in config file.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
6.
The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please remove them.
2006-05-26
Spesialtegn- og smilefjesvalgene i konfigurasjonsfilen brukes ikke lenger. Vennligst fjern dem.
7.
Problem setting up the database defined by stanza %s of %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
8.
-f, --frontend Specify debconf frontend to use. -p, --priority Specify minimum priority question to show. --terse Enable terse mode.
2006-05-26
-f, --frontend Spesifiser ansikt for debconf. -p, --priority Spesifiser minimumsprioritet for spørsmål som skal vises. --terse Vær kortfattet.
9.
Ignoring invalid priority "%s"
2006-05-26
Ignorerer ugyldig prioritet "%s"
10.
Valid priorities are: %s
2006-05-26
Gyldige prioriteter er: %s
11.
Choices
2006-05-26
Valg
12.
yes
2006-05-26
ja
13.
no
2006-05-26
nei
14.
(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)
2006-05-26
(Skriv inn null eller flere elementer, separert av et komma og mellomrom (', ').)
15.
_Help
2006-05-26
_Hjelp
16.
Help
2006-05-26
Hjelp
17.
Save (mail) Note
2006-05-26
Lagre (e-post) Merknad
2006-05-26
Lager (e-post) notis
2006-05-26
Lagre (e-post) Notis
18.
Debconf was asked to save this note, so it mailed it to you.
2006-05-26
Debconf ble spurt om å lagre denne merknaden, så du får den på e-post.
2006-05-26
Debconf ble spurt om å lagre denne notisen, så den sendte den til deg via e-post.
19.
Information
2006-05-26
Informasjon
20.
The note has been mailed.
2006-05-26
Merknaden har blitt sendt på e-post.
2006-05-26
Notisen har blitt sendt som e-post.
2006-05-26
Denne notisen har blitt sendt via e-post.
21.
Error
2006-05-26
Feil
22.
Unable to save note.
2006-05-26
Ute av stand til å lagre merknad.
2006-05-26
Ute av stand til å lagre notis.
23.
Debconf was not configured to display this error message, so it mailed it to you.
2006-05-26
Debconf var ikke satt opp til å vise denne feimledingen, så du får den på e-post.
2006-05-26
Debconf var ikke satt opp til å vise denne feimledingen, så du får den på e-post.
2006-05-26
Debconf var ikke satt opp til å vise denne feimledingen, så du får den på e-post.
2006-05-26
Debconf var ikke satt opp til å vise denne feimledingen, så du får den på e-post.
2006-05-26
Debconf var ikke satt opp til å vise denne feilmeldingen, så du fikk den på e-post.
2006-05-26
Debconf var ikke instilt på å vise denne feilmeldingen, så den sendte den til deg på e-post.
24.
Debconf was not configured to display this note, so it mailed it to you.
2006-05-26
Debconf var ikke satt opp til å vise denne merknaden, så du får den på e-post.
2006-05-26
Debconf var ikke satt opp til å vise denne notisen, så du fikk den på e-post.
2006-05-26
Debconf var ikke instilt på å vise denne notisen, så den sendte den til deg på e-post.
25.
Debconf
2006-05-26
Debconf