Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

3645 of 320 results
36.
Starting additional sshd
Cychwyn sshd ychwanegol
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:357
37.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Er mwyn gwneud adferiad rhag ofn methiant yn haws, bydd sshd ychwanegol yn cael ei gychwyn ar borth '%s'. Os aiff unrhyw beth o'i le gyda'r ssh sy'n rhedeg gallwch gysylltu â'r un ychwanegol o hyd.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:358
38.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.:
'%s'
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Os ydych chi'n rhedeg mur cadarn, yna efallai y bydd raid i chi agor y porth yma. Gan y gall hyn fod yn beryglus, nid yw hyn yn cael ei wneud yn awtomatig. Gallwch agor y porth e.e. drwy ddefnyddio:
'%s'
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:366
39.
Can not upgrade
Methu diweddaru
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:444 ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:468
40.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
Nid yw diweddaru o '%s' i '%s' yn cael ei gefnogi gan y rhaglen hon.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:445
41.
Your python3 install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python3' symlink.
Mae eich gosodiad python3 yn llygredig. Cywirwch y symlink '/usr/bin/python3'.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:469
42.
Can not write to '%s'
Wedi methu ysgrifennu i '%s'
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:498
43.
Its not possible to write to the system directory '%s' on your system. The upgrade can not continue.
Please make sure that the system directory is writable.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nid yw'n bosib ysgrifennu i ffolder system '%s' ar eich cyfrifiadur. Ni all yr diweddariad fynd yn ei flaen.
Gwnewch yn siŵr fod y ffolder system yn ysgrifenadwy.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:499
44.
Include latest updates from the Internet?
Cynnwys diweddariadau mwyaf newydd o'r Rhyngrwyd?
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:467
45.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended.

The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading.
If you answer 'no' here, the network is not used at all.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Gall y system uwchraddio ddefnyddio'r rhyngrwyd i lwytho i lawr a gosod y diweddariadau mwyaf newydd yn ystod yr uwchraddio. Os oes gennych gysylltiad rhwydwaith mae hyn yn syniad da.

Bydd yr uwchraddiad yn cymryd mwy o amser, ond wedi iddo orffen bydd y system yn fwy cyfredol. Gallwch ddewis peidio gwneud hyn, ond dylech osod y diweddariadau mwyaf newydd yn fuan wedi uwchraddio.
Os ydych yn dweud 'na' fan hyn, fydd y rhwydwaith ddim yn cael ei ddefnyddio o gwbl.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:468
3645 of 320 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys.