Translations by peso

peso has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1994 results
~
%d out of %d hunks FAILED -- saving rejects to file %s
2013-01-21
%d ud af %d stumper FEJLEDE -- gemmer afvisninger i filen %s
~
The tab on which the status and commit tools will open. 0 - TextDiff, 1 - Hunk Selection, 2 - Commit Preview. Default: 0
2013-01-21
Det faneblad hvor status og integrations-væktøj åbner. 0 - TextDiff, 1 - stump-valg, 2 - forhåndsvisning af integrations. Standard: 0
~
Space separated list of branch names and colors of the form branch:#XXXXXX. Spaces and colons in the branch name must beescaped using a backslash (\). Likewise some other characters can be escaped in this way, e.g. \u0040 will be decoded to the @ character, and \n to a linefeed. Default: None (leave blank)
2013-01-21
Blank-separeret liste af gren-navne og farver på formen gren:#XXXXXX. Blank og kolon i gren-navnet skal bruge en undvigesekvens med omvendt skråstreg (\). På samme måde kan andre tegn blive gengivet på denne måde, f.eks. \u0040 vil blive dekodet som @ tegnet, og \n til et linjeskift. Standard: Ingen (tom)
~
Adjust the display of the main toolbar in the Repository Explorer. Values: small, large, or theme. Default: theme
2013-01-21
Juster visningen af hovedværktøjslinjen i Depot Stifinderen. Værdier: "small" (lille), "large" (stor), eller "theme" (følg tema). Standard: theme
~
Operation which is performed directly after a successful pull. update equates to pull --update, fetch equates to the fetch extension, rebase equates to pull --rebase. Default: none
2013-01-21
Operation som bliver udført umiddelbart efter et fejlfri træk. "update" svarer til at skrive "pull --update", "fetch" svarer til fetch-extension, "rebase" svarer til "pull --rebase". Standard: Ingen
~
Comma separated list of files that are automatically unchecked when the status, commit, and shelve dialogs are opened. Default: None (leave blank)
2013-01-21
Kommasepareret liste af filer som automatisk bliver fravalgt når status, integration og læg-på-hylden vinduer bliver åbnet. Standard: Ingen (tom)
~
Commit message text for new changeset that reverses the effect of the change being backed out.
2013-01-21
Integrationsbesked for den nye ændring that omgør effekten af den ændring som skal fortrydes.
~
Display local changes that will be pushed to selected repository
2013-01-21
Vis lokale ændringer som vil blive skubbet til det valgte depot
~
When running hgtk from the command line, fork a background process to run graphical dialogs. Default: True
2013-01-21
Når hgtk kører fra kommandolinjen forgrenes en baggrundsproces til at gøre grafiske vinduer. Standard: Sand
~
Show a full directory path of the repository in the dialog title instead of just the root directory name. Default: False
2013-01-21
Vis en ful katalog-stig til depotet i vindues-titlen
~
Attempt to push to default push target after every successful commit. Default: False
2013-01-21
Forsøg at skubbe til standard skub-mål efter hver problemfri integration. Standard: Falsk
~
The maximum size file (in KB) that TortoiseHg will show changes for in the changelog, status, and commit windows. A value of zero implies no limit. Default: 1024 (1MB)
2013-01-21
Den højeste filstørrelse (i KB) som TortoiseHg vil vise ændringer for i ændringslog-, status- og integrations-vinduerne. En værdi på nul betyder at der ingen grænse er. Standard: 1024 (1MB)
~
Close the commit tool after every successful commit. Default: False
2013-01-21
Luk integrations-værktøjet efter hver problemfri integration. Standard: Falsk
~
Error while reading status
2013-01-21
Der opstod en fejl mens status blev læst
~
Word wrap length of the commit message. If set, the popup menu can be used to format the message and a warning will be issued if any lines are too long at commit. Default: 0 (unenforced)
2013-01-21
Tekstombrydning for integrationsbeskedden. Hvis sat kan pop op menuen blive brugt til at formatere beskedden og der vil blive advaret hvis nogen linjer er for lange til at integrere. Standard: 0 (ubegrænset linjelængde)
~
All
2013-01-21
Alle
~
Discard all changes from merge target (other) revision
2012-01-26
Kassér alle ændringer fra den anden revision og tag alt fra arbejdskataloget
~
** Please report this bug to http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issues
2011-01-31
** Venligst rapporter denne fejl på http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issues Bemærk at fejlrapporter skal være på engelsk
~
Use merge tool:
2011-01-31
Brug flet-værktøj:
~
unshelve backup aborted
2010-12-04
Kunne ikke lave sikkerhedskopier før tag-fra-hylden
~
St
2010-12-04
St
~
Starting Revision:
2010-12-04
Startrevision:
~
Commit backout before merging with current working parent
2010-12-04
Integrer omgørelse før flet med forælder til arbejdskatalog
~
Force
2010-12-04
Tving
~
Backed out successfully, you must now commit the results
2010-12-04
Omgøring fuldført, du skal nu integrere resultatet
~
Invalid file pattern
2010-12-04
Ugyldigt fil-mønster
~
Subversion
2010-12-04
Subversion
~
Do you want to delete these patches?
2010-10-30
Vil du slette disse lapper?
~
_Goto
2010-10-30
_Gå til
~
Bottom
2010-10-30
Bund
~
Top
2010-10-30
Top
~
Up
2010-10-30
Op
~
Do you want to delete '%(name)s'?
2010-10-30
Vil du slette '%(name)s'?
~
Down
2010-10-30
Ned
~
Patch
2010-10-30
Lap
~
Unable to parse a config file
2010-10-30
Kan ikke fortolke en konfigurationsfil
~
Show/Hide Patch Branch
2010-08-30
Vis/skjul grenlap
~
Patch Branch
2010-08-30
Grenlap
~
Pending
2010-08-30
Afventer
~
Launch recovery tool
2010-08-30
Start gendan-værktøjet
~
File is binary.
2010-08-30
Filen er binær.
~
Bug Traq
2010-08-30
Bug Traq
~
Commit failed
2010-08-30
Integration fejlede
~
No issue link found in the commit message.The commit message should contain an issue link. Configure this in the 'Issue' section in the settings
2010-08-30
Intet emne-link i integrations-meddelelsen. Integrationsmeddelelsen burde indeholde et emne-link. Dette kan indstilles i "emne"-sektionen i indstillingerne.
~
Run Commit after init
2010-08-30
Kør integrér efter init
~
Reset revision marks
2010-06-23
Nulstil revisionsmærker
~
Reset _Marks
2010-06-23
Nulstil _Mærker
~
Please try again after the running operation is completed
2010-06-23
Prøv igen efter den kørende operation er afsluttet
~
Status: %s
2010-06-23
Status: %s
~
Finished committing and pushing
2010-06-23
Integration og skub færdig