Browsing Romanian translation

1292 of 1482 results
1292.
%(name)s has unlimited undo and redo. Any change that you make, be it editing a task description, or deleting an effort record, is undoable. Select 'Edit' -> 'Undo' and 'Edit' -> 'Redo' to go backwards and forwards through your edit history.
%(name)s poate anula și reface comenzi de un număr nelimitat de ori. Orice schimbare pe care o faceți, fie editarea descrierii unei sarcini sau ștergerea unui efort înregistrat, este reversibilă. Selectați „Editare” -> „Anulează” și „Editare” -> „Refă” pentru a merge înainte și înapoi prin istoricul modificărilor.
Translated by Roberto
Reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/help/tips.py:28
1292 of 1482 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.