Browsing Romanian translation

1293 of 1482 results
1293.
%(name)s is available in a number of different languages. Select 'Edit' -> 'Preferences' to see whether your language is one of them. If your language is not available or the translation needs improvement, please consider helping with the translation of %(name)s. Visit %(url)s for more information about how you can help.
%(name)s este disponibil în mai multe limbi. Selectați „Editare” -> „Preferințe” să vedeți dacă limba voastră este printre ele. Dacă nu este disponibilă, sau traducerea necesită îmbunătățiri, ne puteți ajuta la traducerea lui %(name)s. Vizitați %(url)s pentru informații suplimentare despre cum ne puteți ajuta.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:29
1293 of 1482 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.