Translations by Ruben Romero

Ruben Romero has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2394 results
1.
@site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
2008-11-13
@site aktualisht është duke kryer punime mirëmbajtje. Së shpejti do të kthehemi përsëri. Ju faleminderit për durimin.
4.
MySQL database
2008-11-13
Databaza MySQL
5.
Your MySQL Server is too old. Drupal requires at least MySQL %version.
2008-11-13
Serveri juaj MySQL është tepër i vjetër. Drupal kërkon të paktën MySQL %version.
6.
The directory %directory does not exist.
2008-11-13
Directory %directory nuk ekziston.
7.
security
2008-11-13
siguria
8.
An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
2008-11-13
U zbulua një zgjedhje e palejuar. Jeni të lutur të viheni në kontakt me administratorin e sitit.
9.
Illegal choice %choice in %name element.
2008-11-13
Zgjedhje e pavlefshme %choice në elementin %name.
10.
Password
2008-11-13
Fjalëkalimi
11.
form
2008-11-13
formulari
14.
delete
2008-11-13
elemino
15.
Enabled
2008-11-13
Aktiv
16.
Default
2008-11-13
E prezgjedhur
17.
Operations
2008-11-13
Veprime
18.
Add language
2008-11-13
Shto gjuhë
19.
Import
2008-11-13
importo
21.
Search
2008-11-13
Kërko
24.
locale
2008-11-13
gjuha lokale
25.
Home
2008-11-13
Shtëpia
30.
View user profile.
2008-11-13
Shfaq profilin e përdoruesit.
34.
Settings
2008-11-13
Rregullimet
35.
Categories
2008-11-13
Kategoritë
36.
RSS feed
2008-11-13
Burimi RSS
38.
Configure
2008-11-13
Konfigurimi
39.
none
2008-11-13
asnjë
40.
Allowed HTML tags
2008-11-13
Tags e lejuar HTML
41.
more
2008-11-13
tjetër
42.
Title
2008-11-13
Titulli
43.
Description
2008-11-13
Përshkrimi
44.
Submit
2008-11-13
Dërgo
45.
Delete
2008-11-13
Elemino
46.
view
2008-11-13
shfaq
47.
URL
2008-11-13
Adresa URL
48.
@time ago
2008-11-13
@time më parë
49.
never
2008-11-13
asnjëherë
50.
read more
2008-11-13
lexo akoma
51.
Aggregator
2008-11-13
Agregues
52.
Aggregates syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds).
2008-11-13
Agregon përmbajtje të sindakuar (burime RSS, RDF, dhe Atom).
53.
Core - optional
2008-11-13
Core - Informacione opsionale
54.
configure
2008-11-13
konfigurimi
55.
Disabled
2008-11-13
Jo aktiv
56.
Block
2008-11-13
Bllokuar
57.
Weight
2008-11-13
Pesha
58.
Throttle
2008-11-13
Kufizuesi
59.
Cancel
2008-11-13
Anullo
60.
Controls the boxes that are displayed around the main content.
2008-11-13
Kontrollon kutitë që shfaqen rreth përmbajtjes qendrore.
61.
Core - required
2008-11-13
Core - Informacion i kërkuar
62.
Blog
2008-11-13
Ditari
63.
History
2008-11-13
Kronollogjia
64.
Enables keeping easily and regularly updated user web pages or blogs.
2008-11-13
Aktivon mbajtjen me lehtësi dhe në menyrë të rregullt të përditësuar faqet web apo ditarët e përdoruesit.
65.
content
2008-11-13
përmbajtja