Translations by Ruben Romero

Ruben Romero has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2356 results
1.
@site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
2008-11-25
@site està actualment en manteniment. El lloc tornarà a funcionar aviat. Gràcies per la vostre paciència.
5.
Your MySQL Server is too old. Drupal requires at least MySQL %version.
2008-11-25
El vostre servidor MySQL és massa vell. Drupal requereix almenys MySQL %version.
6.
The directory %directory does not exist.
2008-11-25
El directori %directory no existeix.
8.
An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
2008-11-25
S'ha detectat una opció il·legal. Si us plau, contacteu amb l'administrador del lloc.
9.
Illegal choice %choice in %name element.
2008-11-25
Opció il·legal %choice a l'element %name.
13.
n/a
2008-11-25
n/d
15.
Enabled
2008-11-25
Habilitat
16.
Default
2008-11-25
Predeterminat
24.
locale
2008-11-25
local
27.
Go to previous page
2008-11-25
Ves a la pàgina anterior
28.
Go to next page
2008-11-25
ves a la pàgina següent
30.
View user profile.
2008-11-25
Mostra el perfil d'usuari.
34.
Settings
2008-11-25
Paràmetres
36.
RSS feed
2008-11-25
Canal RSS
44.
Submit
2008-11-25
Tramet
46.
view
2008-11-25
mostra
47.
URL
2008-11-25
URL
48.
@time ago
2008-11-25
fa @time
50.
read more
2008-11-25
llegeix més
52.
Aggregates syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds).
2008-11-25
Afegeix contingut sindicat (canals RSS, RDF i Àtom).
55.
Disabled
2008-11-25
Deshabilitat
56.
Block
2008-11-25
Bloc
58.
Throttle
2008-11-25
Regula
60.
Controls the boxes that are displayed around the main content.
2008-11-25
Controla les caixes que es mostren al voltant del contingut principal.
61.
Core - required
2008-11-25
Nucli - necessari
63.
History
2008-11-25
Història
64.
Enables keeping easily and regularly updated user web pages or blogs.
2008-11-25
Manté actualitzat fàcil i regularment les pàgines web o els blogs d'usuari.
66.
Blog API
2008-11-25
API del Blog
67.
Allows users to post content using applications that support XML-RPC blog APIs.
2008-11-25
Permet als usuaris publicar utilitzant aplicacions que permeten l'ús de les API del blog XML-RPC.
69.
Log message
2008-11-25
Missatge del registre
70.
2008-11-25
71.
2008-11-25
73.
Allows users to collaboratively author a book.
2008-11-25
Permet als usuaris crear un llibre col·laborativament.
74.
Preview
2008-11-25
Previsualització
75.
Reset to defaults
2008-11-25
Reinicialitza als valors predeterminats
77.
Allows the user to change the color scheme of certain themes.
2008-11-25
Permet que l'usuari canvii l'esquema de colors d'alguns temes.
81.
Update options
2008-11-25
Actualitza les opcions
85.
Time
2008-11-25
Hora
86.
The update has been performed.
2008-11-25
S'ha realitzat l'actualització.
87.
This action cannot be undone.
2008-11-25
L'acció no es pot desfer.
88.
You have to specify a valid date.
2008-11-25
Heu d'especificar una data vàlida.
89.
Authored by
2008-11-25
Elaborat per
90.
E-mail
2008-11-25
Correu electrònic
91.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
2008-11-25
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
92.
Authored on
2008-11-25
Elaborat el
95.
Your name
2008-11-25
El vostre nom
97.
Date - newest first
2008-11-25
Data - primer els nous
98.
Date - oldest first
2008-11-25
Data - primer els vells
100.
Allows users to comment on and discuss published content.
2008-11-25
Permet als usuaris fer comentaris sobre el contingut publicat.
101.
Contact
2008-11-25
Contacte