Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
1120 of 73 results
11.
Andrew
type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><firstname>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Andrew
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:54
12.
Higginson
type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><surname>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Higginson
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:55
13.
rugby471@gmail.com
type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><email>
(no translation yet)
In Ubuntu:
rugby471@gmail.com
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:56
14.
How to install and remove software in Ubuntu.
type: Content of: <book><bookinfo><abstract><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Si të instalomë dhe çinstalojmë programet në Ubuntu.
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:60
15.
What is Ubuntu Software Center?
type: Content of: <book><chapter><title>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Çfarë është qendra e programeve Ubuntu?
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:67
16.
Ubuntu Software Center is a virtual catalog of thousands of free applications and other software to make your Ubuntu computer more useful.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Qendra e programeve Ubuntu është një katalog virtual me mijëra aplikacione falas dhe programe të tjera për ta bërë kompjuterin tuaj me Ubuntu më të dobishëm.
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:69
17.
You can find software by category or by searching, and you can install an item with the click of a button.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ju mund të gjeni programe sipas kategorisë ose duke kerkuar, dhe ju mund të instaloni një program me klikimin e një butoni.
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:73
18.
You can also examine which software is installed on the computer already, and remove anything you no longer need.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ju gjithashtu mund të shikoni cilat programe janë të instaluara në kompjuter, dhe të hiqni çdo gjë që nuk është më i nevojshëm për ju.
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:77
19.
Installing software
type: Content of: <book><chapter><title>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Instalimi i programeve
Suggested by Lulzim
Located in help/C/software-center.xml:83
20.
To install something with Ubuntu Software Center, you need administrator access and a working Internet connection. (If you set up Ubuntu on this computer yourself, you have administrator access automatically.)
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
Located in help/C/software-center.xml:85
1120 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.