Translations by Jan-Gerard van der Toorn

Jan-Gerard van der Toorn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 407 results
1.
Copyright © by Peter Golde
2017-03-14
Copyright © by Peter Golde
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
2017-03-14
Purple Pen is gratis software en mag worden gekopieerd en gedeeld.
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
2017-03-14
Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers "zoals ze is", en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, inclusief -maar niet uitsluitend- de impliciete garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel, worden afgewezen.
4.
OK
2017-03-14
Ok
5.
Credits
2017-03-14
Met dank aan
6.
View Full License
2017-03-14
Bekijke de volledige licentie
7.
About Purple Pen
2017-03-14
Over Purple Pen
8.
First control number:
2017-03-14
Nummer van eerste post:
9.
Description appearance:
2017-03-14
Uiterlijk van de beschrijving:
10.
Map printing scale:
2017-03-14
Schaal afgedrukte kaart:
2017-03-14
Schaal geprinte kaart:
11.
Symbols
2017-03-14
Symbolen
12.
Text
2017-03-14
Tekst
13.
Symbols and text
2017-03-14
Symbolen en tekst
14.
Control circle labels:
2017-03-14
Post-cirkel labels:
15.
Sequence number (3)
2017-03-14
Volgnummer (3)
16.
Control code (145)
2017-03-14
Controle code (145)
17.
Sequence and code (3-145)
2017-03-14
Volgorde en code (3-145)
18.
Sequence and score (3(30))
2017-03-14
Volgorde en score (3(30))
19.
Code and score (145(30))
2017-03-14
Code en score (145(30))
21.
Show points in:
2017-03-14
Laat punten zien in:
22.
Column A
2017-03-14
Kolom A
23.
Column B
2017-03-14
Kolom B
24.
Column H
2017-03-14
Kolom H
25.
(do not display)
2017-03-14
(niet tonen)
26.
Appearance
2017-03-14
Weergave
27.
1 :
2017-03-14
1 :
28.
Class list / Secondary title
2017-03-14
Klasse lijst / secundaire titel
29.
The following (optional) text will appear on the second line of the control description sheet:
2017-03-14
De volgende (optionele) tekst verschijnt op de tweede regel van de postomschrijving:
30.
Length:
2017-03-14
Lengte:
31.
Climb:
2017-03-14
Stijging:
32.
Course type:
2017-03-14
Route type:
33.
Course name:
2017-03-14
Route naam:
34.
Normal Course
2017-03-14
Normale route
35.
Score Course
2017-03-14
Scoreloop
36.
meters
2017-03-14
meter
37.
km
2017-03-14
km
38.
New Course
2017-03-14
Nieuwe route
39.
What type of variation would you like to add?
2017-03-14
Welk type variant wil je toevoegen?
40.
Fork
2017-03-14
Afsplitsing
41.
Loop
2017-03-14
Lus
42.
Number of branches:
2017-03-14
Aantal varianten:
43.
2
2017-03-14
2
44.
3
2017-03-14
3
45.
4
2017-03-14
4
46.
5
2017-03-14
5
47.
6
2017-03-14
6
48.
7
2017-03-14
7
49.
8
2017-03-14
8
50.
9
2017-03-14
9