Browsing Norwegian Bokmal translation

110 of 934 results
1.
Copyright © by Peter Golde
Kopirettigheter © Peter Golde
Translated and reviewed by Pål Bårdsen
Located in AboutForm.resx, copyrightLabel.Text
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
Purple Pen er åpen programvare som kan kopieres og deles fritt
Translated and reviewed by Pål Bårdsen
Suggestions:
Purple Pen programvare kan kopieres og deles fritt
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Michael Willig
Located in AboutForm.resx, freeLabel.Text
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
DENNE PROGRAMVAREN ER UTGITT AV RETTIGHETSINNEHAVERE OG BIDRAGSYTERE "SOM DET ER" OG FRASIER SEG ALLE SKREVNE OG USKREVNE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DETTE ELLER OM PROGRAMVAREN ER BRUKBAR FOR SÆRKILTE FORMÅL
Translated and reviewed by Pål Bårdsen
Located in AboutForm.resx, disclaimerLabel.Text
4.
OK
OK
Translated and reviewed by trygve
Suggestions:
Greitt
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Michael Willig
Ok
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Morten Mytting Wang
_OK
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Kurt-Rune Bergset
Located in AboutForm.resx, okButton.Text InitialScreen.resx, okButton.Text LicenseForm.resx, okButton.Text MissingFonts.resx, okButton.Text OkCancelDialog.resx, okButton.Text
5.
Credits
Bidragsytere
Translated and reviewed by trygve
Suggestions:
Bidragsytarar
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Michael Willig
Medverkande
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Kevin Brubeck Unhammer
Takk
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Roy-Magne Mo
Located in AboutForm.resx, creditsButton.Text
6.
View Full License
Se hele lisensen
Translated and reviewed by trygve
Suggestions:
Sjå heile lisensen
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Michael Willig
Located in AboutForm.resx, licenseButton.Text
7.
About Purple Pen
Om Purple Pen
Translated and reviewed by trygve
Located in AboutForm.resx, $this.Text
8.
First control number:
Første postnummer:
Translated and reviewed by Pål Bårdsen
Located in AddCourse.resx, firstControlLabel.Text
9.
Description appearance:
Postbeskrivelsens utseende
Translated and reviewed by trygve
Suggestions:
Postbeskrivelsens utsjånad
Norwegian Nynorsk purplepen in Purple Pen trunk by Michael Willig
Located in AddCourse.resx, descriptionAppearanceLabel.Text AllControlsProperties.resx, descriptionAppearanceLabel.Text
10.
Map printing scale:
Utskriftsmålestokk
Translated and reviewed by trygve
Located in AddCourse.resx, mapScaleLabel.Text AllControlsProperties.resx, printingScaleLabel.Text
110 of 934 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjarte Frøysnes, Christopher Schive, Kjetil Kjernsmo, Knut Vidar Haukebø Siem, Palb2, Peter Golde, Pål Bårdsen, Ståle Gjelsten, trygve.