Browsing Finnish translation

884893 of 938 results
884.
Set Print Area Automatically
Aseta tulostusalue automaattisesti
Translated and reviewed by MikkoT
Located in SetPrintAreaDialog.resx, checkBoxAutomatic.Text
885.
Fix Print Area Size to Paper Size
Kiinnitä tulostusalueen koko paperikokoon
Translated and reviewed by MikkoT
Located in SetPrintAreaDialog.resx, checkBoxFixSizeToPaper.Text
886.
Select the language that you would like to use for the user interface of Purple Pen (menus, windows, etc.)
Valitse Purple Pen -ohjelman käyttöliittymän kieli
Translated and reviewed by MikkoT
Located in SetUILanguage.resx, introLabel.Text
887.
Program Language
Ohjelman kieli
Translated and reviewed by MikkoT
Located in SetUILanguage.resx, $this.Text
888.
Left mouse button: select object; Right mouse button: move map; Scroll wheel: zoom in/out
Hiiren vasen painike: Valitse kohde; Hiiren oikea painike: Siirrä karttaa; Hiiren rulla: Lähennä/loitonna
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DefaultStatus
889.
Left mouse button: move/size rectangle; Right mouse button: move map; Scroll wheel: zoom in/out
Hiiren vasen painike: Siirrä/rajaa tulostusaluetta; Hiiren oikea painike: Siirrä karttaa; Hiiren rulla: Lähennä/loitonna
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DefaultRectangle
890.
Hold down left mouse button and drag to move selected object
Siirrä valittua kohdetta painamalla hiiren vasen painike pohjaan ja raahaamalla kohde haluamaasi paikkaan.
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DragObject
891.
Hold down left mouse button and drag corner point to move it
Siirrä kulmapistettä painamalla hiiren vasen painike pohjaan ja vetämällä kulmapiste haluamaasi paikkaan
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DragCorner
892.
Move object to desired location and release mouse button
Siirrä kohde haluamaasi paikkaan ja vapauta painike
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DraggingObject
893.
Move corner point to desired location and release mouse button
Siirrä kulmapiste haluamaasi paikkaan ja vapauta painike
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DraggingCorner
884893 of 938 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: MikkoT, Peter Golde.