Browsing Finnish translation

901910 of 934 results
901.
Click left mouse button on a bend to remove it
Poista kulmapiste klikkaamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DeletingBend
902.
Click left mouse button on a corner to remove it
Poista kulma klikkaamalla sen kohdalla hiiren vasenta painiketta
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DeletingCorner
903.
Click left mouse button on the control circle to add a small gap; hold down left mouse button and drag to create a large gap
Lyhyt katko: klikkaa hiiren vasenta painiketta; pitkä katko: paina hiiren vasen painike pohjaan ja vedä haluamasi pituinen katko
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingControlGap
904.
Click left mouse button on a gap in the control circle to remove it
Poista katko valitusta rastiympyrästä klikkaamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, RemovingControlGap
905.
Click left mouse button to create small gap; hold down left mouse button and drag to create a large gap in the leg
Lyhyt katko: klikkaa hiiren vasenta painiketta; pitkä katko: paina hiiren vasen painike pohjaan ja vedä haluamasi pituinen katko
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingLegGap
906.
Click left mouse button on a gap in the leg to remove it
Poista katko valitulta rastiväliviivalta klikkaamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, RemovingLegGap
907.
Hold down left mouse button and drag to size the selected object
Paina hiiren vasen painike pohjaan ja vedä muuttaaksesi valitun kohteen kokoa.
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, SizeRectangle
908.
Move edge(s) to desired location and release mouse button
Siirrä reuna(t) haluamaasi paikkaan ja vapauta painike
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, SizingRectangle
909.
Hold down left mouse button and drag to create control descriptions
Paina hiiren vasen painike pohjaan ja vedä lisätäksesi rastinmääritteet
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingDescription
910.
Click left mouse button when the crossing point is rotated to the correct angle
Klikkaa hiiren vasenta painiketta, kun ylitys/alituspaikka on kierretty oikeaan kulmaan
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, RotatingObject
901910 of 934 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: MikkoT, Peter Golde.