Browsing Finnish translation

889898 of 938 results
889.
Left mouse button: move/size rectangle; Right mouse button: move map; Scroll wheel: zoom in/out
Hiiren vasen painike: Siirrä/rajaa tulostusaluetta; Hiiren oikea painike: Siirrä karttaa; Hiiren rulla: Lähennä/loitonna
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DefaultRectangle
890.
Hold down left mouse button and drag to move selected object
Siirrä valittua kohdetta painamalla hiiren vasen painike pohjaan ja raahaamalla kohde haluamaasi paikkaan.
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DragObject
891.
Hold down left mouse button and drag corner point to move it
Siirrä kulmapistettä painamalla hiiren vasen painike pohjaan ja vetämällä kulmapiste haluamaasi paikkaan
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DragCorner
892.
Move object to desired location and release mouse button
Siirrä kohde haluamaasi paikkaan ja vapauta painike
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DraggingObject
893.
Move corner point to desired location and release mouse button
Siirrä kulmapiste haluamaasi paikkaan ja vapauta painike
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, DraggingCorner
894.
Click left mouse button to place new control
Lisää uusi rasti klikkaamalla hiiren vasenta painiketta
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingControl
895.
Click left mouse button to add existing control "{0}" to course
Lisää rasti "{0}" radalle klikkaamalla hiiren vasenta painiketta
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingExistingControl
896.
Click left mouse button to place new start
Lisää uusi K-piste klikkaamalla hiiren vasenta painiketta
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingStart
897.
Click left mouse button to add existing start to course
Lisää K-piste radalle klikkaamalla hiiren vasenta painiketta
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingExistingStart
898.
Click left mouse button to place new finish
Lisää uusi maali klikkaamalla hiiren vasenta painiketta
Translated and reviewed by MikkoT
Located in StatusBarText.resx, AddingFinish
889898 of 938 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: MikkoT, Peter Golde.