Translations by MikkoT

MikkoT has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1041 results
1.
Copyright © by Peter Golde
2016-11-26
Copyright © Peter Golde
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
2011-10-02
Purple Pen on vapaa ohjelma, jota saa kopioida ja jakaa.
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
2011-10-02
TEKIJÄNOIKEUKSIEN OMISTAJAT JA AVUSTAJAT TARJOAVAT TÄMÄN OHJELMAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KIISTETÄÄN EPÄSUORAT TAKUUT OHJELMAN KÄYTETTÄVYYDESTÄ KAUPALLISIIN TARKOITUKSIIN JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
4.
OK
2011-10-01
OK
5.
Credits
2011-10-02
Tekijät
6.
View Full License
2011-10-02
Lisenssi
7.
About Purple Pen
2011-10-02
Tietoja ohjelmasta
8.
First control number:
2011-10-04
1. järjestysnumero:
9.
Description appearance:
2011-10-04
Rastinmääritteet:
10.
Map printing scale:
2011-10-04
Tulostusmittakaava:
11.
Symbols
2011-10-04
Kuvalliset
2011-10-01
Symbolit
12.
Text
2012-10-09
Teksti
2011-10-04
Sanalliset
13.
Symbols and text
2012-10-09
Symbolit ja teksti
2011-10-04
Kuvalliset ja sanalliset
14.
Control circle labels:
2011-10-04
Rastimerkinnät:
15.
Sequence number (3)
2011-10-04
Järjestysnumero (3)
16.
Control code (145)
2011-10-04
Rastikoodi (145)
17.
Sequence and code (3-145)
2011-10-04
Järjestysnumero ja koodi (3-145)
18.
Sequence and score (3(30))
2013-06-01
Järjestysnumero ja pisteet (3(30))
2013-04-08
Järjestysnumero ja pistemäärä (3(30))
19.
Code and score (145(30))
2013-06-01
Rastikoodi ja pisteet (145(30))
2013-04-08
Rastikoodi ja pistemäärä (145(30))
20.
Score (30)
2022-12-26
Pisteet (30)
21.
Show points in:
2011-10-04
Näytä pisteet:
22.
Column A
2011-10-04
Sarakkeessa A
23.
Column B
2011-10-04
Sarakkeessa B
24.
Column H
2011-10-04
Sarakkeessa H
25.
(do not display)
2011-10-04
(älä näytä)
26.
Appearance
2011-10-05
Ulkoasu
27.
1 :
2014-02-24
1 :
2011-10-01
1:
28.
Class list / Secondary title
2012-03-24
Sarjalista / Alaotsikko
29.
The following (optional) text will appear on the second line of the control description sheet:
2011-10-05
Seuraava (vapaaehtoinen) teksti tulee rastinmääritteiden toiselle riville:
30.
Length:
2012-03-27
Pituus:
31.
Climb:
2012-03-25
Kokonaisnousu:
2011-10-06
Noususumma:
2011-10-04
Nousu:
32.
Course type:
2011-10-02
Ratatyyppi:
33.
Course name:
2011-10-02
Radan nimi:
34.
Normal Course
2012-03-25
Tavallinen rata
2011-10-02
Normaali rata
35.
Score Course
2011-10-04
Pistesuunnistusrata
36.
meters
2011-10-01
metriä
37.
km
2015-01-30
km
38.
New Course
2011-10-01
Uusi rata
39.
What type of variation would you like to add?
2016-11-23
Minkä tyyppisen hajonnan haluat lisätä?
40.
Fork
2017-01-10
Hajontarastit
41.
Loop
2017-01-10
Perhoslenkit