Browsing Czech translation

110 of 934 results
1.
Copyright © by Peter Golde
Copyright © Peter Golde
Translated and reviewed by Ladislav Hovorka
Located in AboutForm.resx, copyrightLabel.Text
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
Purple Pen je svobodný software a může být kopírován a šířen.
Translated and reviewed by Jan Tojnar
Located in AboutForm.resx, freeLabel.Text
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI "TAK, JAK JE", A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY.
Translated and reviewed by Lukas Kettner
Located in AboutForm.resx, disclaimerLabel.Text
4.
OK
OK
Translated and reviewed by Jan Tojnar
Located in AboutForm.resx, okButton.Text InitialScreen.resx, okButton.Text LicenseForm.resx, okButton.Text MissingFonts.resx, okButton.Text OkCancelDialog.resx, okButton.Text
5.
Credits
Poděkování
Translated and reviewed by Matěj Hájek
Located in AboutForm.resx, creditsButton.Text
6.
View Full License
Zobrazit celou licenci
Translated and reviewed by kaj
Located in AboutForm.resx, licenseButton.Text
7.
About Purple Pen
O Purple Pen
Translated and reviewed by kaj
Located in AboutForm.resx, $this.Text
8.
First control number:
Číslo první kontroly:
Translated and reviewed by Matěj Hájek
Located in AddCourse.resx, firstControlLabel.Text
9.
Description appearance:
Popis zobrazení:
Translated and reviewed by Kuvaly [LCT]
Located in AddCourse.resx, descriptionAppearanceLabel.Text AllControlsProperties.resx, descriptionAppearanceLabel.Text
10.
Map printing scale:
Měřítko tisknuté mapy:
Translated and reviewed by Jan Tojnar
Located in AddCourse.resx, mapScaleLabel.Text AllControlsProperties.resx, printingScaleLabel.Text
110 of 934 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 999999333, Jan Tojnar, Johnie, Kuvaly [LCT], Ladislav Hovorka, Lukas Kettner, Martin Klein, Matěj Hájek, Pavel Faltejsek, Peter Golde, Tomáš Novák, kaj, kaj.