Translations by 999999333

999999333 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 175 results
5.
Credits
2020-12-08
Kredity
172.
Add Map Issue Point
2020-12-08
Přidat místo výdeje map
175.
Do not scale
2020-12-08
Neměnit měřítko
176.
Relative to map scale
2020-12-08
Relativně k měřítku mapy
178.
Scale item sizes:
2020-12-08
Změnit velikost objektů
223.
World file:
2020-12-08
Soubor .world:
260.
2.0.3
2020-12-08
2.0.3
263.
IOF XML
2020-12-08
IOF XML
311.
mapViewerTopology
2020-12-08
mapViewerTopology
319.
Create Ima&ge Files...
2020-12-08
Vytvořit &JPEG mapy...
320.
&Descriptions...
2020-12-08
&Popisy kontrol...
321.
Pu&nch Cards...
2020-12-08
Razící průkazy
376.
Timed Start
2020-12-08
Intervalový start
396.
2004 Description Standard
2020-12-08
2004 Standard popisků
397.
2018 Description Standard
2020-12-08
2018 Standard popisků
398.
ISOM2000 Map Standard
2020-12-08
ISOM2000 Mapový klíč
399.
ISOM2017 Map Standard
2020-12-08
ISOM2017 Mapový klíč
400.
IOF &Standards
2020-12-08
IOF &Standards
443.
Course Selector Tester
2020-12-08
Course Selector Tester
444.
Dot Grid Tester
2020-12-08
Dot Grid Tester
445.
Dump OCAD File
2020-12-08
Dump OCAD File
447.
Font Metrics
2020-12-08
Font Metrics
452.
Merge Symbols.xml...
2020-12-08
Sloučit Symbols.xml...
474.
IOF XML version 2.0.3|*.xml|IOF XML version 3.0|*.xml
2020-12-08
IOF XML verze 2.0.3|*.xml|IOF XML verze 3.0|*.xml
476.
Image file|*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png;*.bmp;*.tif;*.tiff
2020-12-08
Obrázkový soubor|*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png;*.bmp;*.tif;*.tiff
477.
GPX file|*.gpx
2020-12-08
GPX soubor|*.gpx
505.
Enter new secondary title Use | to separate lines
2020-12-08
Zadejte nový podtitulek Pužijte | pro nový řádek
507.
Enter new climb in meters
2020-12-08
Zadejte novou hodnotu stoupání v metrech
540.
Alpha {0}
2020-12-08
Alpha {0}
541.
Beta {0}
2020-12-08
Beta {0}
542.
RC {0}
2020-12-08
RC {0}
553.
Purple Pen must be closed before loading the created OCAD files.
2020-12-08
Purple Pen před načtením nového OCAD souboru.
554.
No courses were selected to print.
2020-12-08
Žádná trať nebyla vybrána k tisku.
556.
Map exchange
2020-12-08
Výměna mapy
557.
Exchange
2020-12-08
Výměna
558.
MX
2020-12-08
MX
559.
Part {0}
2020-12-08
Úsek {0}
560.
All Parts
2020-12-08
Všechny úseky
561.
Part {0} (of {1})
2020-12-08
Úsek {0} (z {1})
562.
Contact Email
2020-12-08
Kontaktní e-mail
564.
Please tell us what you were doing in the program, to help fix the problem
2020-12-08
Popište co jste dělal v programu, aby jsme mohli případnou chybu opravit (ideálně anglicky)
565.
Send Report
2020-12-08
Odeslat hlášení
567.
PdfConverter.exe not found
2020-12-08
PdfConverter.exe nenalezen
569.
Could not read result of PDF conversion from file '{0}'
2020-12-08
Nelze přečíst výsledek konverze PDFka ze souboru '{0}'
570.
Cannot create PDFs for the following reason:
2020-12-08
Nelze vytvořit PDFko z tohoto důvodu:
571.
User Defined
2020-12-08
Definováno uživatelem
572.
Map size from PDF
2020-12-08
Velikost mapy z PDF souboru
573.
Cancelled by user
2020-12-08
Zrušeno uživatelem
574.
Creating {0}...
2020-12-08
Vytvářím {0}...
575.
Printing page {0} (of {1})
2020-12-08
Tisknu stránku {0} (z {1})