Translations by Petr Pulc

Petr Pulc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 133 results
12.
Specify locale language (for example en or en_GB)
2008-03-05
Zvolte jazyk lokalizace (pro češtinu cs, angličtinu en)
17.
Do not check images first
2008-02-25
Nejprve nekontroluj obrázky
23.
Use the Image Inspector to list all the variables.
2008-02-25
Pro výpis všech proměnných použijte Inspektora obrázků.
42.
edge enhance
2008-03-05
zvýraznit kontury
43.
edge enhance more
2008-03-05
více zvýraznit kontury
48.
sharpen
2008-03-05
doostřit
51.
bicubic
2008-02-25
bikubické
53.
Rotate 90
2008-03-05
Otočit o 90°
56.
Flip Left Right
2008-02-26
Převrátit vodorovně
57.
Flip Top Bottom
2008-02-26
Převrátit svisle
73.
subfolder
2008-03-05
adresář
107.
Select
2008-03-05
výběr
137.
filesize
2008-03-05
velikost
138.
monthname
2008-02-25
název měsíce
140.
weekdayname
2008-02-25
název dne
163.
Image Inspector
2008-02-25
Inspektor obrázků
187.
please install pyexiv2
2008-02-25
prosím, nainstalujte pyexiv2
188.
broaden your search
2008-03-05
zobecněte zadání
196.
C&redits
2008-02-25
Po&děkování
207.
decimal
2008-02-25
desítkové
208.
Warning: python-wxversion is not installed.
2008-02-25
Upozornění: python-wxversion není nainstalován.
210.
Please (re)install it.
2008-02-25
Prosím nainstalujte jej nebo jej přentalujte.
213.
Please upgrade your wxPython.
2008-02-25
Prosím, aktualizujte wxPython.
214.
wxPython Version Error
2008-02-25
Chyba verze wxPythonu
242.
Nothing to do.
2008-02-26
Nemám co dělat.
244.
There is no action enabled.
2008-02-25
Není povolena žádná akce.
251.
Unable to open file
2008-02-26
Nemohu otevřít soubor
254.
Can not apply action %(a)s:
2008-03-05
Nemohu aplikovat akci %(a)s:
256.
Executing action list
2008-02-25
Spouštění seznamu akcí
263.
In
2008-02-25
V
287.
Scale
2008-03-05
Škálovat
301.
Describe here the action list.
2008-02-25
Zde popište seznam akcí.
302.
There should be a 'Save' action at the end.
2008-03-05
Na konci by měla být akce 'Uložit'.
2008-02-26
Na konci by měla být akce 'Uložit'
303.
with
2008-03-05
s
305.
Associate Images with Action List in %s...
2008-03-05
Asociace obrázku se seznamem akcí v %s...
306.
Remove Association from %s...
2008-03-05
Odebrat asociaci s %s...
307.
&Action List Droplet...
2008-03-05
&Droplet seznamu akcí...
308.
&Recent Droplet...
2008-03-05
&Poslední droplet...
309.
&Image Inspector Droplet...
2008-03-05
Droplet &inspektoru obrázků...
310.
Batch process with recent action lists
2008-03-05
Dávkově zpracovat poslední seznam akcí
311.
Inspect EXIF & IPTC tags
2008-03-05
Procházejte EXIF a IPTC štítky
315.
No action list provided.
2008-02-25
Nebyl poskytnut žádný seznam akcí.
322.
Offset by distance and wrap around
2008-02-25
Posunout o vzdálenost a přesahující zalomit na druhou stranu
337.
Transpose
2008-03-05
Přehodit
338.
Flip or rotate 90 degrees
2008-02-25
Převrátit nebo otočit o 90 stupňů
339.
Amount
2008-03-05
Překrytí
343.
Cross
2008-02-25
Čtvercový výřez
345.
Square
2008-03-05
Čtvercový
346.
Round
2008-02-25
Zaoblení