Translations by Fedik

Fedik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 90 results
~
File Name
2010-11-05
Назва файлу
~
Puzzle 7 by 7
2010-11-05
Пазл 7 на 7
~
Oversaturate the color in the image, like in old Technicolor movies
2010-11-05
Насичення кольору в зображенні, як у старих фільмах Technicolor
~
Distort the source similar to plasma
2010-11-05
Спотворити джерело симулюючи плазму
~
Adjusts the contrast of a source image
2010-11-05
Налаштувати контраст оригінального зображення
~
Extrude
2010-11-05
Витіснення
~
Text Width
2010-11-05
Ширина тексту
~
Adjusts the saturation or intensity of the image
2010-11-05
Налаштувати тон або насиченість картинки
~
Blinds (Two Titles)
2010-11-05
Жалюзі (два заголовки)
~
Fly Towards Camera
2010-11-05
Політ до камери
~
Text Size
2010-11-05
Розмір тексту
~
Chroma Hold
2010-11-05
Збереження кольору
~
Title Specular Color
2010-11-05
Колір відображення
~
Convert colors in the image to the opposite or complementary colors
2010-11-05
Перетворення кольорів зображення, на протилежні або подібні кольори
~
Calculates the distance between the selected color and the current pixel and uses that value as new pixel value
2010-11-05
Розрахувати відстань між обраними кольорами і пікселями, та використати це для створення нового значення пікселя
~
Adjust the color of the image to emulate black-and-white film that has had sepia pigment added
2010-11-05
Налаштувати колір картинки для емуляції чорно-білого фільму, додавання пігментів сепії
~
Title Diffuse Color
2010-11-05
Колір розсіювання заголовку
~
Convert an image to shades of grey
2010-11-05
Перетворити зображення у відтінки сірого
~
Adjusts the gamma and brightness randomly to create the illusion of old film
2010-11-05
Випадково підібрати яскравість та гамму, для створення ефекту старого кіно
~
Increase the size of pixels to obscure the image
2010-11-05
Збільшити розмір пікселів, щоб розмити зображення
~
Find and glow the edges of objects
2010-11-05
Найти контури об'єктів та виділити їх світлом
~
Font Name
2010-11-05
Назва шрифту
~
Defocus
2010-11-05
Розфокусувати
~
Detect and highlight the edges of objects
2010-11-05
Знайти та виділити контур об'єкту
~
End Frame
2010-11-05
Кінцевий кадр
~
Text Alignment
2010-11-05
Вирівнювання тексту
~
Start Frame
2010-11-05
Початковий кадр
~
Freeze Before
2010-11-05
Заморозити попереду
~
Add a glow effect to the image
2010-11-05
Додати на зображення ефект світіння
~
Display a single color, while using greyscale for the rest of the image
2010-11-05
Показати один колір, перетворивши інші у відтінки сірого
~
Adjust the low-pitched sound or tone
2010-11-05
Налаштувати низький звук чи тон
~
Freeze the frame of a video
2010-11-05
Заморозити кадр з відео
~
Add small dust shapes randomly on the image
2010-11-05
Додати дрібний пил до забраження
~
Adjust the high-pitched sound or tone
2010-11-05
Налаштувати висоту звуку чи тон
~
Shift the hue of all colors in the image
2010-11-05
Змістити відтінок всіх кольорів картинки
~
Adds static and grain to the image
2010-11-05
Додати зернистість
~
Adjusts the brightness of the image
2010-11-05
Налаштувати яскравість зображення
~
Rotate 360 Degrees
2010-11-05
Повернути на 360 градусів
~
Adjust the color of the image to black and white based on a threshold
2010-11-05
Перетворити зображення в чорно-біле, базуючись на порозі (threshold)
~
Adjusts the gamma or luminance value of the image
2010-11-05
Налаштувати гамму чи освітленість зображення
~
Specular Intensity
2010-11-05
Інтенсивність відображення
~
Blur the image similar to an out-of-focus camera
2010-11-05
Розмити картинку, так ніби камеру не сфокуовано
~
Bevel Depth
2010-11-05
Скошена Глибина
~
Adjust the white balance and color temperature
2010-11-05
Налаштувати баланс білого та температуру кольорів
~
Color Distance
2010-11-05
Діапазон кьольору
~
Reduces and mixes the colors of the image based on a threshold
2010-11-05
Зменшує та змішує кольори зображення, грунтуючись на порозі (threshold)
~
Slide Left to Right
2010-11-05
Слайд з ліва на право
~
Diffuse Color
2010-11-05
Дефузія кольору
~
Make a single color transparent. Also referred to as green screen and blue screen.
2010-11-05
Зробити один колір прозорим. Також використовується для синього чи зеленого заднього фону.
~
Sub Title
2010-11-05
Підзаголовок