Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Catalan Translators guidelines.
88618870 of 8870 results
8861.
Re-queue
Context:
search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeue
Torna a la cua
Translated and reviewed by Richard Samson
Located in search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeue
8862.
Enter IDs
Context:
search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeueitem
Posa IDs
Translated and reviewed by Richard Samson
Located in search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeueitem
8863.
Enter the ID or IDs (comma-separated) of the %s entries to re-queue. Leave blank to re-queue all.
Context:
search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeueinputfieldarialabel
Posa ID o IDs (seperats per coma) de les %s entrades que s'han de col·locar de nou a la cua. Deixa en blanc per col·locar-hi totes.
Translated and reviewed by Richard Samson
Located in search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeueinputfieldarialabel
8864.
Re-queue all %s entries or the selected IDs for this type
Context:
search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeuebuttonarialabel
Col·loca de nou a la cua totes les %s entrades o IDs seleccionats d'aquest tipus
Translated and reviewed by Richard Samson
Located in search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php requeuebuttonarialabel
8865.
<p>The following table shows the number of records indexed by Elasticsearch and those waiting in the queue. Records are sent to the Elasticsearch index each time the search plugin's cron task runs, typically every 5 minutes.</p>
<p>You can re-queue records of individual types to avoid having to reset the entire index. If you want to re-queue only one record, enter its ID. To re-queue multiple records, separate their IDs by comma. Don't enter any IDs if all records of a type shall be re-queued.</p>
<p>Click the button "Reset index" at the bottom to reset the entire index, deleting all records and re-queuing them. This may take a while on large sites.
Context:
search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php resetdescription
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Aquesta taula mostra el nombre de registres de cada tipus que hi ha actualment a la cua per enviar-los al servidor d'Elasticsearch. Els elements s'envien al servidor Elasticsearch cada vegada que s'executa la tasca cron del connector de cerca (cada 5 minuts). Fes clic al botó de la part inferior per restablir l'índex de cerca, esborrant tots els registres i tornant a posar-los en cua.
Translated by Mahara Bot
Located in search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php resetdescription
8866.
Reset index
Context:
search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php resetalltypes
Reestableix l'índex
Translated and reviewed by Richard Samson
Located in search/elasticsearch7/lang/en.utf8/search.elasticsearch7.php resetalltypes
8867.
<!-- @license https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html GNU GPL version 3 or later -->
<!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. -->
<h1>Exact people searches</h1>

<p>If your site has a lot of people and uses a PostgreSQL database,
people searches will be faster with exact people searching enabled.
The setting will still work with MySQL databases, but is unlikely
to significantly increase search performance.</p>

<p>However, partial matches on profile fields will not return results,
so if for example you have a person called "Nigel", then typing "Nige"
into the search box will not find that person.</p>
Context:
search/internal/lang/en.utf8/help/forms/pluginconfig.exactusersearch.html
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<h3>Cerques exactes d'usuari </ h3>

<p> Si el vostre lloc té un munt d'usuaris i utilitza una base de dades PostgreSQL,
les cerques dels usuaris seran més ràpides si habiliteu la cerca exacta d'usuari.
L'opció seguirà funcionant amb bases de dades MySQL, però és poc probable
que augmenti significativament el rendiment de la cerca. </ p>

<p> No obstant això, les coincidències parcials en els camps del perfil no donaran resultats,
així que si, per exemple, teniu un usuari anomenat "Joan", quan escriviu "Joa"
en el quadre de cerca, no es trobarà l'usuari. </ p>
Translated by Robert Lyon
Located in search/internal/lang/en.utf8/help/forms/pluginconfig.exactusersearch.html
8868.
Internal
Context:
search/internal/lang/en.utf8/search.internal.php pluginname
Intern
Translated and reviewed by Richard Samson
Located in search/internal/lang/en.utf8/search.internal.php pluginname
8869.
Exact people searches
Context:
search/internal/lang/en.utf8/search.internal.php exactusersearch
Cerques exactes de persones
Translated by Richard Samson
Located in search/internal/lang/en.utf8/search.internal.php exactusersearch
8870.
Results from the "Search for people" box and "People" page are only returned for people whose profile fields match entire search terms.
Context:
search/internal/lang/en.utf8/search.internal.php exactusersearchdescription4
Els resultats del quadre "Cerca persones" i de la pàgina "Persones" només es tornen per a les persones els camps de perfil de les quals coincideixen amb termes de cerca sencers.
Translated by Richard Samson
Located in search/internal/lang/en.utf8/search.internal.php exactusersearchdescription4
88618870 of 8870 results

This translation is managed by Launchpad Catalan Translators, assigned by Mahara Translation Group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aida Font Santamaria, Albert Gasset, Anna, David Planella, Dianne Tennent, Joan Queralt Gil, JoanColl, Juan Segarra Montesinos, Mahara Bot, Puri Andrés, Richard Mansfield, Richard Samson, Robert Antoni Buj Gelonch, Robert Lyon.