Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

30513100 of 3100 results
8038.
(Optional) If provided, Mahara will load index data into this index name instead of the main index name.
2013-10-06
(Opcional) Si es proporciona, Mahara carregarà les dades en aquest nom d'índex en lloc de l'índex principal.
8040.
Collection
2013-10-06
Col·lecció
8041.
(not set)
2013-10-06
(sense definir)
8043.
Created by %s
2013-10-06
Creat per %s
8045.
Cron record limit
2013-10-06
Límit de registres del cron
8046.
Maximum number of records to be passed from the queue to the Elasticsearch server on each cron run (Empty or 0 for unlimited).
2013-10-06
Nombre màxim de registres per passar a la cua del servidor Elasticsearch en cada pas del cron (Buit o 0 per un nombre il·limitat)
8047.
Date (oldest first)
2013-10-04
Data (primer la més antiga)
8048.
Date (most recent first)
2013-10-04
Data (primer la més recent)
8049.
Deleted
2013-10-04
Eliminat
8050.
Deleted forum post
2013-10-04
S'ha esborrat l'entrada al fòrum
8053.
Filter results by
2013-10-04
Filtra els resultats per
8054.
Forum
2013-10-04
Fòrum
8055.
Forum post
2013-10-04
Entrada al fòrum
8056.
Posted by
2014-02-22
Escrit per
8057.
%s on %s
2014-02-22
%s a %s
8058.
Forum topic
2013-10-04
Tema de debat
8059.
Group
2013-10-04
Grup
8060.
Host
2013-10-02
Servidor
8061.
Hostname of the Elasticsearch server. Default is 127.0.0.1.
2013-10-03
Hostname del servidor Elasticsearch. Per defecte és 127.0.0.1.
8068.
Index name
2013-10-03
Nom de l'índex
8069.
Name of the Elasticsearch index. Default is "mahara".
2017-09-21
Nom de l'índex Elasticsearch. Per defecte és mahara
8073.
License
2013-10-02
Llicència
8074.
Media
2013-10-02
Fitxers, imatges i vídeo
8078.
The Elasticsearch plugin is currently active. To deactivate it, deselect it in the <a href="%s" class="elasticsearch-status">"Search settings"</a>.
2017-09-21
El connector Elasticsearch està en funcionament. Per desactivar-lo des-seleccioneu-lo de la <a href="%s">configuració de cerca del lloc</a>.
8079.
The Elasticsearch server is unreachable on host %s and port %s. Please make sure it is running.
2017-09-21
No es pot accedir al servidor ElasticSearch a l'hoste: %s i %s. Assegureu-vos que estigui funcionant.
8080.
The Elasticsearch plugin is not currently enabled. To activate it, select it in the <a href="%s">"Search settings"</a>.
2017-09-21
El connector Elasticsearch no està en funcionament. Per activar-lo seleccioneu-lo de la <a href="%s">configuració de cerca del lloc</a>.
8081.
Owner
2013-10-02
Creador
8082.
Page
2013-10-02
Pàgina
8083.
Pages
2013-10-02
Pàgines
8084.
Search
2013-10-02
Cerca
8087.
(password length: %s)
2013-10-02
(longitud de la contrasenya: %s)
8088.
Elasticsearch port
2013-10-02
Port d'Elasticsearch
8089.
The port to contact Elasticsearch on. Default is 9200.
2013-10-02
En marxa el port de contacte d'Elasticsearch. Per defecte és el 9200.
8090.
Portfolio
2013-10-02
Portafolis
8091.
record
2013-10-02
registre
8092.
records
2013-10-02
registres
8096.
Reset
2013-11-10
Reinicia
8097.
Reset ALL indexes
2013-10-23
reinicia tots els índexos
8098.
This table shows the number of records of each type currently in the queue to be sent to the Elasticsearch server. Items are sent to the Elasticsearch server each time the search plugin's cron task runs (every 5 minutes). Click on the button at the bottom to reset the search index, deleting all records and requeuing them.
2013-10-02
Aquesta taula mostra el nombre de registres de cada tipus que actualment hi ha a la cua per ser enviats al servidor Elasticsearch. Els registres s'envien al servidor Elasticsearch cada vegada que corre el cron del connector de cerca (cada 5 minuts). Feu clic al botó de sota per restablir l'índex de cerca, esborrar tots els registres i tornar-los a la cua.
8110.
Elasticsearch types
2013-10-02
Tipus Elasticsearch
2013-10-02
tipus de cerca elàstica
8111.
Comma-separated list of elements to index. Default is usr,interaction_instance,interaction_forum_post,group,view,artefact.
2019-05-28
Llista separada per comes dels elements de l'índex. Per defecte és:\r usr,interaction_instance,interaction_forum_post,group,view,artefact.
2013-10-02
Llista separada per comes dels elements de l'índex. Per defecte és: usr,interaction_instance,interaction_forum_post,group,view,artefact.
8112.
Used on page
2013-10-02
Utilitzat a la pàgina
8113.
Used on pages
2013-10-02
Utilitzat a les pàgines
8116.
People
2020-02-28
Usuaris
8117.
Wall post
2013-10-02
Entrada al mur
8119.
Displaying %s search results for "%s"
2017-09-09
%s resultats de la creca de %s
8120.
Z to A
2013-10-02
Z a A
8123.
Exact people searches
2020-02-28
Cerques exactes d'usuari