Translations by Frank Poole

Frank Poole has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 165 results
842.
Minimize window
2013-06-05
Minimalizuj okno
843.
Close window
2013-06-05
Zamknij okno
844.
Activate window menu
2013-06-05
Aktywuj menu okna
847.
Toggle maximization state
2013-06-05
Przełącz stan maksymalizacji
848.
Toggle fullscreen state
2013-06-05
Przełącz stan pełnego ekranu
849.
Toggle shaded state
2013-06-05
Przełącz stan cieniowania
851.
Toggle showing window on all workspaces
2013-06-05
Przełącz pokazywanie okna na wszystkich pulpitach roboczych
856.
Resize window
2013-06-05
Zmień rozmiar okna
857.
Move window
2013-06-05
Przenieś okno
858.
Center window in screen
2013-06-05
Centruj okno na ekranie
859.
Move window to upper-right
2013-06-05
Przesuń okno w górę i prawo
860.
Move window to upper-left
2013-06-05
Przesuń okno w górę i lewo
861.
Move window to lower-right
2013-06-05
Przesuń okno w dół i prawo
862.
Move window to lower-left
2013-06-05
Przesuń okno w dół i lewo
863.
Move window to right edge
2013-06-05
Przesuń okno do prawej krawędzi
864.
Move window to top edge
2013-06-05
Przesuń okno do górnej krawędzi
865.
Move window to bottom edge
2013-06-05
Przesuń okno do dolnej krawędzi
866.
Move window to left edge
2013-06-05
Przesuń okno do lewej krawędzi
876.
Move window to left workspace
2013-06-05
Przesuń okno do lewego pulpitu roboczego
877.
Move window to right workspace
2013-06-05
Przesuń okno do prawego pulpitu roboczego
878.
Move window to workspace 1
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 1
879.
Move window to workspace 2
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 2
880.
Move window to workspace 3
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 3
881.
Move window to workspace 4
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 4
882.
Move window to workspace 5
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 5
883.
Move window to workspace 6
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 6
884.
Move window to workspace 7
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 7
885.
Move window to workspace 8
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 8
886.
Move window to workspace 9
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 9
887.
Move window to workspace 10
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 10
888.
Move window to workspace 11
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 11
889.
Move window to workspace 12
2013-06-05
Przenieś okno na pulpit roboczy nr 12
894.
Switch to left workspace
2013-06-05
Przełącz na lewy pulpit roboczy
895.
Switch to right workspace
2013-06-05
Przełącz na prawy pulpit roboczy
896.
Switch to workspace 1
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 1
897.
Switch to workspace 2
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 2
898.
Switch to workspace 3
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 3
899.
Switch to workspace 4
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 4
900.
Switch to workspace 5
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 5
901.
Switch to workspace 6
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 6
902.
Switch to workspace 7
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 7
903.
Switch to workspace 8
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 8
904.
Switch to workspace 9
2013-06-05
Przełącz do obszaru roboczego numer 9
905.
Switch to workspace 10
2013-06-05
Przełacz do obszaru roboczego nr 10
906.
Switch to workspace 11
2013-06-05
Przełacz do obszaru roboczego nr 11
907.
Switch to workspace 12
2013-06-05
Przełacz do obszaru roboczego nr 12
908.
Log out
2013-06-05
Wyloguj
919.
Toggle recording desktop (must restart Cinnamon)
2013-06-05
Przełącz nagrywanie pulpitu (wymaga restart Cinnamon'a)
932.
Launch terminal
2013-06-05
Uruchom terminal
933.
Launch help browser
2013-06-05
Uruchom przeglądarkę pomocy