Translations by Phil Daintree

Phil Daintree has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 7273 results
1.
Account Groups
2012-11-24
Účetní skupiny
2.
An error occurred in retrieving the account groups of the parent account group during the check for recursion
2012-11-24
Při rekurzivní kontrole došlo k chybě při získávání účetních skupin rodičovské účetní skupiny
3.
The SQL that was used to retrieve the account groups of the parent account group and that failed in the process was
2012-11-24
SQL příkaz použitý při získávání účetních skupin rodičovské účetní skupiny byl
6.
Review Account Groups
2012-11-24
Přezkoumání účtu Skupiny
9.
The SQL that was used to retrieve the information was
2012-11-24
SQL, který byl použit k získání informace
10.
Could not check whether the group exists because
2012-11-24
Nepodařilo se zkontrolovat, zda skupina existuje, protože
11.
The account group name already exists in the database
2012-11-24
Účet jméno skupiny již existuje v databázi
12.
The account group name cannot contain the character
2012-11-24
Název účetní skupiny nemůže obsahovat znak
13.
or the character
2012-11-24
nebo znak
14.
The account group name must be at least one character long
2012-11-24
Název účetní skupiny musí být dlouhý minimálně jeden znak
15.
The parent account group selected appears to result in a recursive account structure - select an alternative parent account group or make this group a top level account group
2012-11-24
Mateřské účet vybrané skupiny se objeví na výsledek v rekurzivní strukturu účtu - vyberte alternativní mateřské účet skupiny nebo tuto skupinu na nejvyšší úrovni účtové skupiny
16.
Could not check whether the group is recursive because
2012-11-24
Nepodařilo se zjistit, zda skupina je rekurzivní, protože
18.
The section in accounts must be an integer
2012-11-24
Sekce v účtech musí být celé kladné číslo
19.
The sequence in the trial balance must be an integer
2012-11-24
Pořadí v předvaze musí být celé číslo
20.
The sequence in the TB must be numeric and less than
2012-11-24
Pořadí v TB musí být číslo a méně než
21.
An error occurred in updating the account group
2012-11-24
Došlo k chybě při aktualizaci účtové skupiny
22.
The SQL that was used to update the account group was
2012-11-24
SQL, který byl použit k aktualizaci účtu skupina byla
23.
Record Updated
2012-11-24
Záznam aktualizován
24.
An error occurred in inserting the account group
2012-11-24
Došlo k chybě při vkládání účtové skupiny
25.
The SQL that was used to insert the account group was
2012-11-24
SQL, který byl použit pro vložení na účet skupina byla
26.
Record inserted
2012-11-24
Záznam vložen
27.
An error occurred in retrieving the group information from chartmaster
2012-11-24
Došlo k chybě při získávání informací od skupiny chartmaster
28.
Cannot delete this account group because general ledger accounts have been created using this group
2012-11-24
Nelze smazat tento účet skupiny, protože účtů hlavní knihy byly vytvořeny pomocí této skupině
29.
There are
2012-11-24
Jsou zde
30.
general ledger accounts that refer to this account group
2012-11-24
účtů hlavní knihy, které se vztahují k tomuto účtu skupině
31.
Parent Group
2012-11-24
Rodičovská skupina
33.
An error occurred in retrieving the parent group information
2012-11-24
Došlo k chybě při načítání mateřské skupiny informací
34.
Cannot delete this account group because it is a parent account group of other account group(s)
2012-11-24
Nelze smazat tento účet skupiny, protože se jedná o mateřskou účet skupinou dalších účtové skupiny (y)
35.
account groups that have this group as its/there parent account group
2012-11-24
účet skupiny, které mají tuto skupinu jako jeho / je skupina rodičů účet
36.
An error occurred in deleting the account group
2012-11-24
Došlo k chybě při mazání účtu skupiny
37.
The SQL that was used to delete the account group was
2012-11-24
SQL, který byl použit smazat účet skupina byla
38.
group has been deleted
2012-11-24
skupina byla smazána
39.
The sql that was used to retrieve the account group information was
2012-11-24
Sql, který byl použit k načtení účtové skupiny informace
40.
Could not get account groups because
2012-11-24
Nemohu získat účetní skupiny, protože
41.
Search
2012-11-24
Vyhledávání
42.
Group Name
2012-11-24
Název skupiny
43.
Section
2012-11-24
Sekce
44.
Sequence In TB
2012-11-24
V pořadí TB
45.
Profit and Loss
2012-11-24
Zisky a ztráty
46.
Yes
2012-11-24
Ano
47.
No
2012-11-24
Ne
48.
Edit
2012-11-24
Upravit
50.
Delete
2012-11-24
Smazat
51.
An error occurred in retrieving the account group information
2012-11-24
Došlo k chybě při načítání účtové skupiny informací
52.
The SQL that was used to retrieve the account group and that failed in the process was
2012-11-24
SQL, který byl použit k načtení účtové skupiny, a že se nepodařilo v tomto procesu bylo
53.
The account group name does not exist in the database
2012-11-24
Účet jméno skupiny neexistuje v databázi
55.
Account Group
2012-11-24
Účetní skupina
57.
Account Group Name
2012-11-24
Účet Název skupiny
58.
Top Level Group
2012-11-24
Nejvyšší úroveň skupiny
59.
Section In Accounts
2012-11-24
Sekce v účtech