Browsing Norwegian Nynorsk translation

1370113710 of 13823 results
13701.
Split adjacent ways
(no translation yet)
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SplitOnIntersectionsAction.java:35 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SplitOnIntersectionsAction.java:39
13702.
Split adjacent ways on T-intersections
(no translation yet)
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SplitOnIntersectionsAction.java:36
13703.
There are several ways containing one of the splitting nodes. Select ways participating in this operation.
(no translation yet)
Suggestions:
Det er flere linjer som inneholder en av splittenodene. Velg linjer som deltar i denne operasjonen.
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SplitOnIntersectionsAction.java:80
13704.
The selection cannot be used for action ''{0}''
(no translation yet)
Suggestions:
Utvalget kan ikke brukes i operasjonen «{0}»
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SplitOnIntersectionsAction.java:88
13705.
Symmetry
(no translation yet)
Suggestions:
Symmetri
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Syver Stensholt
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:41 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:42 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:90
13706.
Please select at least two nodes for symmetry axis and something else to mirror.
(no translation yet)
Suggestions:
Vennligst velg minst to noder som symmetrilinje og objektet som skal speiles.
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Syver Stensholt
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:68
13707.
Paste tags from previous selection
(no translation yet)
Suggestions:
Lim inn egenskaper fra forrige utvalg
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Syver Stensholt
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagBufferAction.java:29 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagBufferAction.java:38
13708.
Paste tags from the previously selected object(s) (not from clipboard).
(no translation yet)
Suggestions:
Lim inn objekter fra det forrige utvalget av objekter (ikke fra utklippstavlen).
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Syver Stensholt
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagBufferAction.java:37
13709.
Add Source Tag
(no translation yet)
Suggestions:
Legg til kildeegenskap
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagSourceAction.java:25 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagSourceAction.java:31
13710.
Add remembered source tag
(no translation yet)
Suggestions:
Legg til husket kildeegenskap
Norwegian Bokmal josm in JOSM trunk by Kjell Cato Heskjestad
Located in ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/TagSourceAction.java:30
1370113710 of 13823 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Skippern, Stian Ellingsen.