Browsing Serbian translation

110 of 994 results
1.
HomeBank
Кућна Банка
Translated by Zeljko Kreculj
Reviewed by Мирослав Николић
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:1 ../src/dsp-mainwindow.c:720
2.
Personal finance
Личне финансије
Translated by Марко М. Костић
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:2
3.
Free, easy, personal accounting for everyone
Бесплатно, лако, лично рачуноводство за свакога
Translated by Мирослав Николић
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:3 ../src/dsp-mainwindow.c:212 ../src/dsp-mainwindow.c:724
4.
finance;accounting;budget;personal;money;
финансије;обрачун;буџет;лично;новац;
Translated by Мирослав Николић
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:4
5.
HomeBank is a free software (as in "free speech" and also as in "free beer") that will assist you to manage your personal accounting.
Кућна Банка је слободан софтвер (слободан за преузимање, мењање и расподељивање, тј. са доступним изворним кȏдом) који ће вам помоћи при вођењу вашег личног рачуноводства.
Translated by Мирослав Николић
Located in ../data/homebank.appdata.xml.in.h:1
6.
It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs.
Осмишљен је да буде лак за коришћење и да може проучити ваше личне финансије детаљно користећи моћне алате за издвајање и приказивање прелепих графика.
Translated by Мирослав Николић
Located in ../data/homebank.appdata.xml.in.h:2
7.
If you are looking for a completely free and easy way to manage your personal accounting then HomeBank should be the software of choice.
Ако тражите потпуно бесплатно и једноставно решење за рад са вашим личним финансијама онда би Кућна Банка требала бити најбољи избор.
Translated by Мирослав Николић
Located in ../data/homebank.appdata.xml.in.h:3
8.
%d transactions
%d трансакција
Translated and reviewed by Марко М. Костић
Located in ../src/dsp-account.c:545
9.
%d transactions, %d selected, avg: %s, sum: %s (%s - %s)
Трансакција – %d, одабраних – %d, просек: %s, укупно: %s (%s%s)
Translated by Мирослав Николић
Located in ../src/dsp-account.c:548
10.
Locked. Click to unlock
Закључано. Кликните за откључавање
Translated and reviewed by Марко М. Костић
Located in ../src/dsp-account.c:564
110 of 994 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Login Forewer, Ozzii, Zeljko Kreculj, Zoran Đorđević, Марко М. Костић, Мирослав Николић.