Browsing Russian translation

18 of 8 results
225.
%d-w%02d
g_snprintf(s, slen, _("%d-w%d"), g_date_get_year(date), g_date_get_monday_week_of_year(date));
TRANSLATORS: printf string for year of week W, ex. 2019-W52 for week 52 of 2019
(no translation yet)
Located in ../src/hb-report.c:864
257.
until overdraft
(no translation yet)
Located in ../src/list-account.c:545
258.
before maximum
(no translation yet)
Located in ../src/list-account.c:561
291.
Account filter
(no translation yet)
Located in ../src/rep-balance.c:972
334.
Compare Exp. & Inc.
(no translation yet)
Located in ../src/rep-stats.c:1495
416.
This search text already exists at position %d
(no translation yet)
Located in ../src/ui-assign.c:718
489.
_Toggle amount
(no translation yet)
Located in ../src/ui-assist-import.c:1764
610.
Detail split lines
(no translation yet)
Located in ../src/ui-dialogs.c:818
18 of 8 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aleksandr Shevelev, Alexander Telenga, Alexandr Shipulin, Alexey Nedilko, Anastasia, Andrey Olykainen, Andrey--k, Aytugan Asfandiyarov, Bogoyavlensky Eugene, Denis Oleshkevich, Divius, Dmitriy Kulikov, Dr.Stein, GlebHappy, Gofer, Igor Oboymov, Ivan Stanchuk, Konstantin, Leo, Maxim Kochetkov aka fido_max, Maxime DOYEN, Michael, Mikhail S. Pobolovets, Nadi, Nao Li, Nexion Kind, Niora, Oleg E. Postevoi, Pavel V. Kulikov, Peshko Fedor, Peter, Rogowsky Alexander, Sasha, Sergej セルゲイ, Sergey Kochergan, Sergey Mitrichev, Strokachuk Oleg, Tanaka Kyousuke, Taras Cavin, Vadim, Viacheslav Kurenyshev, Viktor Goryainov, Vitaliy Yanykov, Yngwie, biko, draven, ehpc, johnerd, kazus, m1sterx, michaelhas, mrk, pavlon, q_i, qpmmie, rusty_robot, salazar, sasha, shurick, sydenis, Павел Стаценко, Тимур Валиуллин, ☠Jay ZDLin☠.