Translations by Svetoslav Stefanov

Svetoslav Stefanov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 110 results
2.
Social Client
2010-02-16
Социален клиент
3.
Gwibber Social Client
2010-02-16
Социален клиент Gwibber
4.
Update your microblog and follow your contacts' statuses
2010-08-14
Обновяване на вашия микроблог и проследяване статуса на вашите контаки
5.
Broadcast Accounts
2010-08-14
Регистрации в социални мрежи
6.
Add, edit, and delete your broadcast accounts
2010-08-14
Добавяне, редактиране и изтриване на вашите регистрации
7.
Broadcast Preferences
2010-08-14
Настройки на социална мрежа
8.
Change your broadcast preferences
2010-08-14
Промяна на настройките на социална мрежа
12.
Do not display notifications
2010-09-23
Да не се показват уведомления
2010-09-23
Да не се показват известявания
13.
Mentions and replies only
2010-09-27
Само споменавания и отговори
15.
All messages
2010-09-23
Всички съобщения
27.
Log debug messages
2010-09-27
Записване на съобщения за грешки
30.
Images
2010-08-14
Изображения
31.
Links
2011-05-03
Връзки
32.
Videos
2011-05-03
Видео клипове
33.
Home
2010-08-14
Начало
37.
_Edit
2010-02-16
_Редактиране
53.
Broadcast Messaging Preferences
2010-08-14
Настройки на Gwibber
63.
Send with:
2010-08-14
Изпращане с:
69.
_Reply
2010-08-14
Отгово_р
71.
Liked
2010-08-14
Харесано
81.
View reply t_hread
2010-08-14
Преглед на _отговора
82.
R_etweet
2010-08-14
П_овторение
83.
_Direct Message
2010-08-14
_Директно съобщение
84.
_Like this message
2010-08-14
_Харесвам това съобщение
85.
You have marked this message as liked.
2010-08-14
Съобщението е отбелязано като харесано.
86.
_Delete this message
2010-08-14
_Изтриване съобщението
87.
Deleted
2010-08-14
Изтрито
88.
The message has been deleted.
2010-08-14
Съобщението беше изтрито.
89.
_Search for a query
2010-08-14
_Търсене
90.
View _Message
2010-08-14
_Преглед
91.
View user _Profile
2010-08-14
Преглед на _профила
92.
Tra_nslate
2010-09-27
_Превод
93.
Save to _Tomboy
2010-08-14
Запазване като _бележка (към Tomboy)
94.
%(service_name)s message from %(sender)s at %(time)s %(message)s Source: %(url)s
2010-08-14
%(service_name)s съобщение от %(sender)s в %(time)s %(message)s Източник: %(url)s
95.
Social broadcast messages
2010-08-14
Социални разпространявани съобщения
96.
Upload image
2011-06-20
Качване на изображение
97.
Post to all enabled services
2011-06-20
Публикуване във всички включени услуги
99.
_New Stream
2010-02-16
_Нов поток
101.
_Close Stream
2010-02-16
_Затваряне на поток
104.
Report A Problem...
2010-02-16
Съобщаване за проблем...
105.
Select file to upload
2011-06-20
Изберете файл за качване
107.
Lists
2010-08-14
Списъци
109.
Close
2011-05-03
Затваряне
110.
Edit Account
2011-05-03
Редактиране на регистрация
111.
Retry
2011-05-03
Повторен опит
115.
Accounts
2011-05-03
Регистрации
118.
has shared a photo
2011-05-03
сподели снимка
119.
has shared a link
2011-05-03
сподели връзка
120.
has shared a video
2011-05-03
сподели видео клип