Translations by Marnanel Thurman

Marnanel Thurman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
~
Microblogging client for GNOME
2009-02-08
Cleient microblogio ar gyfer GNOME
~
Username:
2009-02-08
Enw defnyddiwr:
~
Password:
2009-02-08
Cyfrinair:
~
Domain:
2009-02-08
Parth:
~
Gwibber Microblogging Client
2009-02-08
Cleient Microblogio Gwibber"
~
Microblogging Client
2009-02-08
Cleient Microblogio
2.
Gwibber
2009-02-08
Gwibber
4.
Preferences
2009-02-08
Hoffterau
5.
Quit
2009-02-08
Gadael
6.
Refresh
2009-02-08
Adnewyddu
30.
Send
2009-02-08
Anfon
31.
_Gwibber
2009-02-08
_Gwibber
33.
_Help
2009-02-08
C_ymorth
36.
_Accounts
2009-02-08
_Cyfrifon
38.
_About
2009-02-08
_Ynghylch
43.
Get Help Online...
2009-02-08
Cael Cymorth Arlein...
44.
Translate This Application...
2009-02-08
Cyfieithu'r rhaglen hon...
47.
Messages
2009-02-08
Negeseuon
48.
Replies
2009-02-08
Atebion
55.
Search
2009-02-08
Chwilio
83.
About Gwibber
2009-02-08
Ynghylch Gwibber
86.
Gwibber is an open source microblogging client for GNOME that supports Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca and other popular social web services.
2009-02-08
Cleient microblogio cod agored ar gyfer GNOME sy'n cynnal Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca a gwasanaethau gwe gymdeithasol poblogaidd eraill yw Gwibber.
88.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2009-02-08
Mae'r rhaglen hwn yn feddalwedd rhydd; cewch ei ailddosbarthu a/neu ei newid o dan amodau'r Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU fel y'i cyhoeddwyd gan y Free Software Foundation; un ai fersiwn 2 o'r drwydded neu yn ôl eich dewis) unrhyw fersiwn arall. Mae'r rhaglen yn cael ei ddosbarthu yn y gobaith y byddwch yn ei gael yn ddefnyddiol, on HEB UNRHYW WARANT; heb hyd yn oed awgrym o warant MASNACHOL neu ADDASRWYDD AR GYFER UNRHYW BWRPAS. Gweler y Drwydded Gyhoeddus Gyffredin am ragor o wybodaeth. Dylech fod wedi derbyn copi o'r Drwydded gyda'r rhaglen; os nad cysylltwch â 'r Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, UDA.
101.
<b>Theme</b>
2009-02-08
<b>Thema</b>
133.
_Send Messages
2009-02-08
_Anfon negeseuon
161.
from
2009-02-08
o
162.
in reply to
2009-02-08
yn ateb i