Translations by Vicente Balaguer

Vicente Balaguer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
~
Show notifications for new connections in Listening Report
2013-04-22
Mostra notificacions de noves connexions en l'Informe d'Escolta
~
Show notifications
2013-04-22
Mostra notificacions
~
<b>Gufw Options</b>
2013-04-22
<b>Opcions de Gufw</b>
~
Ports in the listening state for TCP and open state for UDP. If enabled, will result in higher CPU usage.
2013-04-22
Ports en estat d'escoltar per TCP i estat obert per UDP. Si s'activa, aumentarà l'ús de la CPU.
~
<b>ufw Options</b>
2013-04-22
<b>Opcions d'ufw</b>
~
Unlock
2013-04-22
Desbloquejar
~
Unlock the firewall
2013-04-22
Desbloquejar el tallafocs
~
_Add Rule...
2013-04-22
_Afegir Regla...
~
Re_move Rule
2013-04-22
Eli_minar regla
~
Get Help Online...
2013-04-22
Obtenir Ajuda en Línia...
~
Re_load Rules
2013-04-22
Recarregar reg_les
~
Re_set Firewall...
2013-04-22
Re_stablir Tallafocs
~
Report a Problem...
2013-04-22
Informar d'un problema...
~
Show as server script
2013-04-22
Mostra com a guió per a servidor
~
Show in a simpler format that can be used for scripting
2013-04-22
Mostra en un format més simple perque sigui utilitzat per fer guions
~
ALLOW
2013-04-22
PERMETRE
~
DENY
2013-04-22
DENEGAR
~
REJECT
2013-04-22
REBUTJAR
~
LIMIT
2013-04-22
LIMITAR
~
REJECT IN
2013-04-22
REBUTJAR ENTRADA
~
Clean values in boxes
2013-04-22
Neteja els valors dels quadres
~
ALLOW IN
2013-04-22
PERMETRE ENTRADA
~
DENY IN
2013-04-22
DENEGAR ENTRADA
~
LIMIT IN
2013-04-22
LIMITAR ENTRADA
~
ALLOW OUT
2013-04-22
PERMETRE SORTIDA
~
DENY OUT
2013-04-22
DENEGAR SORTIDA
~
REJECT OUT
2013-04-22
REBUTJAR SORTIDA
~
LIMIT OUT
2013-04-22
LIMITAR SORTIDA
~
Lead developer: Marcos Alvarez Costales https://launchpad.net/~costales Developers (in alphabetical order): David Planella https://launchpad.net/~dpm Emilio López https://launchpad.net/~turl Giacomo Picchiarelli https://launchpad.net/~gpicchiarelli Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Raúl Soriano https://launchpad.net/~gatoloko Rogério Vicente https://launchpad.net/~rogeriopvl Rubén Megido https://launchpad.net/~runoo Vadim Peretokin https://launchpad.net/~vperetokin Contributors: Cedrick Hannier https://launchpad.net/~cedynamix MOTU Devid Antonio Filoni https://launchpad.net/~d.filoni
2013-04-22
Cap del desenvolupament: Marcos Alvarez Costales https://launchpad.net/~costales Developers (en ordre alfabètic): David Planella https://launchpad.net/~dpm Emilio López https://launchpad.net/~turl Giacomo Picchiarelli https://launchpad.net/~gpicchiarelli Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Raúl Soriano https://launchpad.net/~gatoloko Rogério Vicente https://launchpad.net/~rogeriopvl Rubén Megido https://launchpad.net/~runoo Vadim Peretokin https://launchpad.net/~vperetokin Contribuïdors: Cedrick Hannier https://launchpad.net/~cedynamix MOTU Devid Antonio Filoni https://launchpad.net/~d.filoni
~
Shield logo by myke http://michael.spiegel1.at/
2013-04-22
Logotip del escut realitzat per http://michael.spiegel1.at/
~
Wrong identification
2013-04-22
Identificació incorrecta
31.
Log
2013-04-22
Registre
36.
Port
2013-04-22
Port
37.
Address
2013-04-22
Adreça
38.
Application
2013-04-22
Aplicació
77.
Reset Firewall
2013-04-22
Restableix el Tallafocs
119.
Anywhere
2013-04-22
Qualsevol lloc
123.
on
2013-04-22
a
162.
Allow
2013-04-22
Permetre
163.
Deny
2013-04-22
Denegar
164.
Reject
2013-04-22
Rebutjar
165.
Limit
2013-04-22
Limita
166.
In
2013-04-22
Entrada
167.
Out
2013-04-22
Sortida
168.
Both
2013-04-22
Ambdós
178.
TCP
2013-04-22
TCP
179.
UDP
2013-04-22
UDP
188.
Log All
2013-04-22
Registrar tot
189.
From:
2013-04-22
Des de:
190.
To:
2013-04-22
Fins a: