Translations by Kai Huuhko

Kai Huuhko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 193 results
1.
Controls
2014-08-31
Säätimet
2.
New
2014-08-31
Uusi
3.
Split V
2014-08-31
Jaa pysty
4.
Split H
2014-08-31
Jaa vaaka
5.
Miniview
2017-08-02
Pienoisnäkymä
7.
Copy
2014-08-31
Kopioi
8.
Paste
2014-08-31
Liitä
9.
Settings
2014-08-31
Asetukset
10.
About
2014-08-31
Tietoja
11.
Close Terminal
2017-08-02
Sulje pääte
12.
<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-clause BSD license detailed below:<br><br>%s
2014-09-04
<b>Terminology %s</b><br>Miksi päätteiden tulisi olla tylsiä?<br><br>Tämä päätesovellus kirjoitettiin Enlightenmentia varten, käyttämään EFL:ää sekä näyttämään suuntaa siitä millainen modernin pääte-emulaattorin tulisi olla. Toivomme että nautit siitä.<br><br>Tekijänoikeudet 2012-%d:<br><br>%s<br><br>Jaetaan kahden ehdon BSD-lisenssin alaisuudessa joka on kokonaisuudessaan seuraava:<br><br>%s
13.
Scrolling
2014-09-03
Vieritys
14.
Scroll one page up
2014-08-31
Vieritä yksi sivu ylöspäin
15.
Scroll one page down
2014-08-31
Vieritä yksi sivu alaspäin
16.
Scroll one line up
2014-08-31
Vieritä yksi rivi ylöspäin
17.
Scroll one line down
2014-08-31
Vieritä yksi rivi alaspäin
20.
Copy/Paste
2014-09-03
Kopioi/Liitä
21.
Copy selection to Primary buffer
2014-09-03
Kopioi valinta primääripuskuriin
22.
Copy selection to Clipboard buffer
2014-09-03
Kopioi valinta leikepöydän puskuriin
23.
Paste Primary buffer (highlight)
2014-09-03
Liitä primääripuskuri (korostettu)
24.
Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)
2014-09-03
Liitä leikepöydän puskuri (ctrl+c/v)
25.
Splits/Tabs
2014-09-04
Jaot/välilehdet
32.
Split horizontally (new below)
2014-08-31
Jaa vaakatasossa (uusi alla)
33.
Split vertically (new on right)
2014-08-31
Jaa pystytasossa (uusi oikealla)
34.
Create a new "tab"
2014-09-03
Luo uusi välilehti
35.
Close the focused terminal
2014-09-05
Sulje kohdistettu pääte
36.
Bring up "tab" switcher
2014-08-31
Tuo esiin välilehtivalitsin
37.
Switch to terminal tab 1
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle yksi
38.
Switch to terminal tab 2
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle kaksi
39.
Switch to terminal tab 3
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle kolme
40.
Switch to terminal tab 4
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle neljä
41.
Switch to terminal tab 5
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle viisi
42.
Switch to terminal tab 6
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle kuusi
43.
Switch to terminal tab 7
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle seitsemän
44.
Switch to terminal tab 8
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle kahdeksan
45.
Switch to terminal tab 9
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle yhdeksän
46.
Switch to terminal tab 10
2014-08-31
Siirry päätevälilehdelle kymmenen
48.
Font size
2014-09-03
Fonttikoko
49.
Font size up 1
2017-08-02
Fonttikoko isommaksi
2014-08-31
Fontin koko ylös 1
50.
Font size down 1
2017-08-02
Fonttikoko pienemmäksi
2014-08-31
Fontin koko alas 1
51.
Display big font size
2017-08-02
Näytä iso fonttikoko
52.
Reset font size
2017-08-02
Aseta fonttikoko oletukseksi
2014-09-03
Tyhjää fonttikoko
53.
Actions
2014-09-03
Toiminnot
55.
Toggle Fullscreen of the window
2017-08-02
Kytke ikkunan täysruututila
56.
Display the history miniview
2014-09-03
Näytä historian pienoisnäyttö
57.
Display the command box
2014-09-03
Näytä komentolaatikko
58.
Could not create window.
2017-08-02
Ikkunaa ei pystytty luomaan.