Translations by Kai Huuhko

Kai Huuhko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
1.
Version:
2014-08-31
Versio:
2.
Usage:
2014-08-31
Käyttö:
3.
%s [options]
2014-08-31
%s [optiot]
4.
Copyright:
2014-08-31
Tekijänoikeudet:
5.
License:
2014-08-31
Lisenssi:
6.
Type:
2014-08-31
Tyyppi:
7.
Default:
2014-08-31
Oletus:
8.
Choices:
2014-08-31
Valinnat:
2014-08-31
Vaihtoehdot:
9.
No categories available.
2014-08-31
Yhtään luokkaa ei ole käytettävissä.
10.
Categories:
2014-08-31
Luokat:
11.
Options:
2014-08-31
Vaihtoehdot:
12.
Positional arguments:
2014-08-31
Sija-argumentit:
13.
ERROR: unknown category '%s'.
2014-08-31
VIRHE: tuntematon luokka '%s'.
14.
ERROR: unknown option --%s.
2014-08-31
VIRHE: tuntematon optio --%s.
15.
ERROR: unknown option -%c.
2014-08-31
VIRHE: tuntematon optio -%c.
16.
ERROR:
2014-08-31
VIRHE:
17.
value has no pointer set.
2014-08-31
arvolle ei ole asetettu osoitinta.
18.
unknown boolean value %s.
2014-08-31
tuntematon boolean-arvo %s.
19.
invalid number format %s
2014-08-31
virheellinen numeroformaatti: %s
20.
invalid choice "%s". Valid values are:
2014-08-31
virheellinen valinta "%s". Tuetut arvot ovat:
21.
missing parameter to append.
2014-08-31
puuttuva parametri lisäykselle.
22.
could not parse value.
2014-08-31
arvoa ei voitu jäsentää.
23.
missing parameter.
2014-08-31
puuttuva parametri.
24.
missing callback function!
2014-08-31
puuttuva takaisinkutsufunktio!
25.
no version was defined.
2014-08-31
versiota ei määritelty.
26.
no copyright was defined.
2014-08-31
tekijänoikeuksia ei määritelty.
27.
no license was defined.
2014-08-31
lisenssiä ei määritelty.
28.
ERROR: unknown option --%s, ignored.
2014-08-31
VIRHE: tuntematon optio --%s, jätetty huomioimatta.
29.
ERROR: option --%s requires an argument!
2014-08-31
VIRHE: optio --%s tarvitsee argumentin!
30.
ERROR: unknown option -%c, ignored.
2014-08-31
VIRHE: tuntematon optio -%c, jätetty huomioimatta.
31.
ERROR: option -%c requires an argument!
2014-08-31
VIRHE: optio -%c tarvitsee argumentin
32.
ERROR: missing required positional argument %s.
2014-08-31
VIRHE: puuttuva pakollinen sija-argumentti %s.
33.
ERROR: unsupported action type %d for positional argument %s
2014-08-31
VIRHE: toimintotyyppi %d ei ole tuettu sija-argumentille %s
34.
ERROR: no parser provided.
2014-08-31
VIRHE: jäsennintä ei annettu.
35.
ERROR: no values provided.
2014-08-31
VIRHE: yhtään arvoa ei annettu.
36.
ERROR: no arguments provided.
2014-08-31
VIRHE: yhtään argumenttia ei annettu.
37.
ERROR: invalid options found.
2014-08-31
VIRHE: virheellisiä optioita löydetty.
38.
See --%s.
2014-08-31
Katso --%s.
39.
See -%c.
2014-08-31
Katso -%c.
40.
ERROR: invalid positional arguments found.
2014-08-31
VIRHE: virheellisiä sija-argumentteja löydetty.
41.
ERROR: incorrect geometry value '%s'
2014-08-31
VIRHE: virheellinen geometrinen arvo '%s'
42.
ERROR: incorrect size value '%s'
2014-08-31
VIRHE: virheellinen koon arvo '%s'
43.
Desktop
2014-08-31
Työpöytä
44.
Downloads
2014-08-31
Lataukset
45.
Templates
2014-08-31
Mallipohjat
46.
Public
2014-08-31
Julkinen
47.
Documents
2014-08-31
Asiakirjat
48.
Music
2014-08-31
Musiikki
49.
Pictures
2014-08-31
Kuvat