Browsing Slovak translation

8207 of 116975 results
8207.
It tries to fill the gap between the many excellent existing free raw converters and image management tools (such as ufraw or f-spot). The user interface is built around efficient caching of image metadata and mipmaps, all stored in a database. the user will always be able to interact, even if the full resolution image is not yet loaded.
Description
Pokúša sa zaplniť medzeru medzi mnohými vynikajúcimi slobodnými konvertormi RAW a nástrojov na správu obrázkov (ako ufraw alebo f-spot). Používateľské rozhranie je postavené na základe efektívnej vyrovnávacej pamäte obrázkových metadát a mipmáp, ktoré sú všetky uložené v databáze. Používateľ bude vždy môcť s obrázkom pracovať, aj ak ešte nie je načítaný v plnom rozlíšení.
Translated by Michael Vogt on 2012-05-22
Located in Package: darktable
8207 of 116975 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.