Browsing Vietnamese translation

569 of 7636 results
569.
By default, your course is public. But you can define the level of access above.
Mặc định, chỉ có người dùng mới có thể truy cập đến khóa học mà mình đã đăng kí. Nếu bạn muốn bảo mật,các đơn giản nhất là cho phép đăng kí trong vòng 1 tuần, yêu cầu chính học sinh tự đăng kí, sau đó không cho phép đăng kí thêm và kiểm tra kẻ xâm nhập có thể có trong danh sách
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
569 of 7636 results

This translation is managed by Launchpad Vietnamese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.