Translations by Kenneth Styrberg

Kenneth Styrberg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
2.
Groups of F-Curves
2011-12-07
Grupp av F-Curves
5.
F-Curves in this group
2011-12-07
F-Curves i denna grupp
10.
Expanded
2011-12-09
Expanderad
43.
Constraint
2011-12-09
Villkor
48.
Motion
2011-12-09
Rörelse
54.
State
2011-12-09
Status
57.
Pinned
2011-12-09
Låsta
58.
Display when not linked to a visible states controller
2011-12-07
Visa när ej länkad till en synlig status kontroll
462.
Animation Data
2011-12-07
Animations data
463.
Animation data for datablock
2011-12-07
Animations data för datablock
466.
Active Action for this datablock
2011-12-09
Aktiv åtgärd för detta datablock
467.
Action Extrapolation
2011-12-09
Åtgärds extrapolering
468.
Action to take for gaps past the Active Action's range (when evaluating with NLA)
2011-12-09
Åtgärder att göra för gap utanför den aktiva åtgärdens område (när man utvärderar med NLA)
469.
Nothing
2011-12-09
Ingenting
470.
Strip has no influence past its extents
2011-12-09
Strippen har ingen påverkan utanför sitt område
471.
Hold
2011-12-09
Håll
472.
Hold the first frame if no previous strips in track, and always hold last frame
2011-12-09
Håll den första rutan om inget föregående stripp i trackern, och håll alltid den sista rutan
474.
Only hold last frame
2011-12-09
Håll endast sista rutan
475.
Action Blending
2011-12-09
Blanda åtgärder
476.
Method used for combining Active Action's result with result of NLA stack
2011-12-09
Metod för att kombinera aktiv åtgärd med resultatet i NLA stacken
478.
Result strip replaces the accumulated results by amount specified by influence
2011-12-09
Resultat strippen byter det samlade resultatet med en faktor satt med influens
479.
Weighted result of strip is added to the accumulated results
2011-12-09
Viktade resultatet av strippen adderas till det samlade resultatet
481.
Weighted result of strip is removed from the accumulated results
2011-12-09
Viktade resultatet av strippen tas bort från det samlade resultatet
483.
Weighted result of strip is multiplied with the accumulated results
2011-12-09
Viktade resultatet av strippen multipliceras med det samlade resultatet
484.
Action Influence
2011-12-09
Åtgärds influens
485.
Amount the Active Action contributes to the result of the NLA stack
2011-12-09
Mängden den aktiva åtgärden tillför till resultatet av NLA stacken
1123.
Input
2011-12-09
Inmatning
5641.
Orientation
2011-12-09
Riktning
5939.
Matte
2011-12-09
Matt
7940.
Extend selection instead of deselecting everything first
2011-12-09
Utöka markeringen i stället för att avmarkera allt först
9239.
Mouse cursor style to use during the modal operator
2011-12-09
Stil på musmarkör att använda under den modala operationen
12596.
Draw Region
2011-12-07
Ritarea
12597.
Draw Region + Swap
2011-12-07
Ritarea + växling
12598.
Draw Region and Swap
2011-12-07
Ritarea och växling
12599.
Draw Window
2011-12-07
Ritfönster
12600.
Draw Window + Swap
2011-12-07
Ritfönster + växling
12601.
Draw Window and Swap
2011-12-07
Ritfönster och växling
12602.
Anim Step
2011-12-07
Anim steg
12603.
Animation Steps
2011-12-07
Animationsteg
12604.
Anim Play
2011-12-07
Anim Starta
13465.
Out
2011-12-09
Ut
13469.
In
2011-12-09
In
15371.
Transform Orientation
2011-12-09
Riktnings orientering
16411.
Default (Default)
2011-12-09
Standard (Default)
18275.
Point cache must be baked
2011-12-08
Punkt cachen måste bakas
18277.
Deflect emitter
2011-12-08
Reflektions emitter
18719.
Display number of users of this data (click to make a single-user copy)
2011-12-08
Visa antal användare av detta data (klicka för att göra en en användare kopia)
18724.
This modifier could be applied on splines' points only
2011-12-07
Denna modifierare kan endast appliceras på splines punkter
18727.
Delete the active position
2011-12-08
Ta bort aktiv position
18728.
Flip the color ramp
2011-12-08
Invertera gradienten