Translations by Martin Pohanka

Martin Pohanka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 118 results
~
Select All by Layer
2006-07-02
Vybrať všetko podľa vrstvy
~
Grouped
2006-07-02
Zoskupené
~
Move to Layer...
2006-07-02
Presunúť na vrstvu...
~
Random...
2006-07-02
Náhodné...
~
Merge...
2006-07-02
Zlúčiť...
~
More
2006-07-02
Viac
~
Push/Pull
2006-07-02
Stlačiť/vytiahnuť
~
256
2006-06-30
256
~
Save As...
2006-06-30
Uložiť Ako...
~
The default directory to search for texture plugins
2006-06-30
Predvolený adresár kde hľadať pluginy textúr
~
All Edges
2006-06-30
Všetky hrany
~
2048
2006-06-30
2048
~
Circle Select
2006-06-30
Výber kružnice
~
512
2006-06-30
512
~
1024
2006-06-30
1024
~
The default directory to search for sequence plugins
2006-06-30
Predvolený adresár kde hľadať pluginy sekvencie
~
12
2006-06-30
12
~
Make
2006-06-24
Vytvoriť
3.
Name
2006-07-02
Názov
39.
Type
2006-06-30
Typ
42.
Camera
2006-07-02
Kamera
49.
Parent
2006-06-30
Rodič
53.
Sound
2006-06-30
Zvuk
84.
Add
2006-06-30
Pridať
90.
Child
2006-06-30
Potomok
118.
Min
2006-06-30
Min
119.
Max
2006-06-30
Max
218.
3D
2006-07-02
3D
259.
Text
2006-06-30
Text
321.
Copy
2006-06-30
Kopírovať
328.
Copy this property
2006-06-30
Kopírovať túto vlastnosť
396.
3D Sound
2006-06-30
3D Sound
440.
Children
2006-06-30
Potomok
598.
Image
2006-06-30
Obrázok
611.
Size
2006-06-30
Veľkosť
655.
Hide
2006-07-02
Skryť
691.
Materials
2006-07-02
Materiály
867.
Layers
2006-06-30
Vrstvy
1122.
Output
2006-06-30
Výstup
1328.
Track
2006-07-02
Stopa
1375.
Outside
2006-06-24
Mimo
1430.
Always
2006-06-30
Vždy
1460.
Ball
2006-06-30
Guľa
1752.
Lamp
2006-06-30
Lampa
1882.
Format
2006-06-30
Fromát
2043.
Cube
2006-06-30
Kocka
2272.
Frame
2006-07-02
Snímok
2632.
End
2006-06-30
Kon
2726.
Show Sensors
2006-06-30
Zobraziť senzory
2883.
Alpha
2006-06-30
Priesvitnosť