Translations by Michal Lelek

Michal Lelek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
1.
Action Group
2013-08-29
Skupina akcií
4.
Channels
2013-08-29
Kanály
6.
Select
2013-08-29
Vybrať
8.
Lock
2013-08-29
Uzamknúť
10.
Expanded
2013-08-29
Rozbalené
14.
Default Colors
2013-08-29
Štandardné farby
36.
Colors
2013-08-29
Farby
40.
Action
2013-08-29
Akcia
46.
Game
2013-08-29
Hra
47.
Message
2013-08-29
Správa
48.
Motion
2013-08-29
Pohyb
49.
Parent
2013-08-29
Nadradený
50.
Property
2013-08-29
Vlastnosť
52.
Scene
2013-08-29
Scéna
55.
Visibility
2013-08-29
Viditeľnosť
62.
Action Type
2013-08-29
Typ akcie
64.
Play
2013-08-29
Prehrať
69.
Continue
2013-08-29
Pokračovať
72.
Start Frame
2013-08-29
Počiatočná snímka
73.
End Frame
2013-08-29
Koncová snímka
76.
Priority
2013-08-29
Priorita
78.
Layer
2013-08-29
Vrstva
88.
L
2013-08-29
L
98.
Enable
2013-08-29
Zapnúť
99.
Disable
2013-08-29
Vypnúť
103.
Bone
2013-08-29
Kosť
106.
Target
2013-08-29
Cieľ
110.
Weight
2013-08-29
Váha
117.
Height
2013-08-29
Výška
122.
Axis
2013-08-29
Os
124.
+X
2013-08-29
+X
126.
+Y
2013-08-29
+Y
128.
-X
2013-08-29
-X
130.
-Y
2013-08-29
-Y