Translations by Vladimír Burian

Vladimír Burian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 180 results
56.
Ready
2008-05-28
Připraveno
2008-04-09
Připraven
57.
The CD/DVD is empty or it isn't a valid APTonCD medium. Insert an APTonCD medium into the drive.
2008-12-17
CD/DVD je prázdné, nebo není platným médiem APTonCD. Vložte APTonCD médium do mechaniky.
2008-12-07
CD/DVD je prázdné, nebo to není platné médium APTonCD. Vložte APTonCD médium do mechaniky.
58.
CD image file
2008-12-17
soubor obrazu CD
2007-12-19
Obraz CD
60.
This media was created in an %s %s system, and is not suitable for your running system (%s %s). Usually might be a problem trying to install software that was not made for your distribution version.
2008-04-08
Tento nosič byl vytvořený na systému %s %s a není vhodný pro váš systém (%s %s). Obvykle může nastat problém při pokusu o instalaci softwaru, který nebyl vytvořený pro vaši verzi distribuce.
61.
Are you sure want to continue?
2008-08-06
Opravdu chcete pokračovat?
2008-04-08
Jste si jisti, že chcete pokračovat?
62.
Properties
2007-12-19
Vlastnosti
63.
Restoring files
2008-04-08
Obnovování souborů
64.
The packages are being copied back to your cache. It will not install any packages on your system.
2010-09-10
Balíky se kopírují zpět do mezipaměti. Na váš systém se nenainstalují žádné balíky.
2008-12-07
Balíky se kopírují zpět do vyrovnávací paměti. Na váš systém se nenainstalují žádné balíky.
2008-08-06
Balíky se kopírují zpět do vaší vyrovnávací paměti. Na váš systém se nenainstalují žádné balíky.
2008-04-09
Balíky se kopírují zpět do vaší vyrovnávací paměti. Na váš se nenainstalují žádní balíky.
65.
Create
2007-12-19
Vytvořit
67.
<b>No space available in the disk</b> Before continue, please make sure you have enough space on %s and %s
2008-04-09
<b>Nedostatek místa na disku</b> Před pokračováním se prosím ujistěte, že máte dostatek místa v %s a %s
68.
<b><big>Some installed packages are not available on your cache.</big></b>
2010-09-10
<b><big>Některé nainstalované balíky nejsou dostupné v mezipaměti.</big></b>
2008-12-07
<b><big>Některé nainstalované balíky nejsou dostupné ve vyrovnávací paměti.</big></b>
2008-04-09
<b><big>Některé nainstalované balíky nejsou dostupné ve vaší vyrovnávací paměti.</big></b>
69.
<span foreground='#606060'><b>Select the packages you want in the installation disc</b></span>
2008-04-08
<span foreground='#606060'><b>Zvolte balíky, které chcete na instalačním disku</b></span>
70.
<span size="small" foreground='#504A4B'>Some installed packages are not available on your cache</span>
2010-09-10
<span size="small" foreground='#504A4B'>Některé nainstalované balíky nejsou dostupné v mezipaměti</span>
2008-12-07
<span size="small" foreground='#504A4B'>Některé nainstalované balíky nejsou dostupné ve vyrovnávací paměti</span>
2008-04-09
<span size="small" foreground='#504A4B'>Některé nainstalované balíky nejsou dostupné ve vaší vyrovnávací paměti</span>
71.
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>Destination of the image(s)</span>
2008-04-08
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>Cíl obrazu/obrazů</span>
72.
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>File name for the image</span>
2008-04-08
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>Název souboru s obrazem</span>
73.
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>Other options</span>
2008-04-08
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>Další volby</span>
74.
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>Type of medium</span>
2008-04-08
<span weight='bold' foreground='#504A4B'>Typ nosiče</span>
75.
APTonCD - Create
2008-04-09
APTonCD - Vytvořit
76.
Add
2007-12-19
Přidat
77.
Burn...
2008-12-17
Vypálit...
2007-12-19
Vypálit
78.
Create a meta-package
2008-04-08
Vytvořit metabalík
79.
Download Packages
2008-04-08
Stáhnout balíky
80.
If you don't download any packages, only local packages will be copied.
2008-05-28
V případě, že nestáhnete žádné balíky, budou překopírovány pouze balíky lokální.
81.
If you would like to burn the disc now, choose the desired application to do it:
2008-04-09
Pokud chcete disk vypálit nyní, vyberte k tomu požadovanou aplikaci:
82.
Image is ready
2008-04-09
Obraz je hotový.
83.
Installation Disc Properties
2008-04-08
Vlastnosti instalačního disku
84.
More...
2008-04-08
Více...
85.
Select the packages you want to download:
2008-04-08
Vyberte balíky, které chcete stáhnout:
86.
The APTonCD .iso image was successfully created, and it can be found in %s
2008-05-28
APTonCD .iso obraz byl úspěšně vytvořen, nachází se v %s
2008-04-08
APTonCD .iso obraz byl úspěšně vytvořen, a můžete ho najít v
87.
<span foreground='#606060'> <b>Create</b> an installation disc with all your cached packages installed via APT and also additional packages you've downloaded. <b>Restore</b> the packages from either a CD/DVD or .iso image previously created by APTonCD back to your apt cache. <small>This will not install any software on your system, it just copy it back to the APT cache</small> </span>
2010-09-10
<span foreground='#606060'> <b>Vytvořit</b> instalační disk se všemi balíky z mezipaměti a také dalšími balíky, které jste stáhli. <b>Obnovit</b> balíky z CD/DVD nebo dříve vytvořeného APTonCD .iso obrazu zpět do mezipaměti. <small>Tím se na váš systém nenainstaluje žádný software, pouze se zkopíruje zpět do mezipaměti APT.</small> </span>
2008-12-07
<span foreground='#606060'> <b>Vytvořit</b> instalační disk se všemi balíky z vyrovnávací paměti a také dalšími balíky, které jste stáhli. <b>Obnovit</b> balíky z CD/DVD nebo dříve vytvořeného APTonCD .iso obrazu zpět do vyrovnávací paměti. <small>Tím se na váš systém nenainstaluje žádný software, pouze se zkopíruje zpět do vyrovnávací paměti APT.</small> </span>
2008-04-09
<span foreground='#606060'> <b>Vytvořit</b> instalační disk se všemi balíky z vaší vyrovnávací paměti a také dalšími balíky, které jste stáhli. <b>Obnovit</b> balíky z CD/DVD nebo dříve vytvořeného APTonCD .iso obrazu zpět do vaší vyrovnávací paměti. <small>Tím se na váš systém nenainstaluje žádný software, pouze se zkopíruje zpět do vaší vyrovnávací paměti APT.</small> </span>
88.
<span size='large' foreground='#606060'><b>Welcome to APTonCD</b></span>
2008-04-09
<span size='large' foreground='#606060'><b>Vítejte v APTonCD</b></span>
90.
A_dd CD/DVD...
2008-04-08
Při_dat CD/DVD...
91.
Allow old versions
2007-12-19
Povolit starší verze
93.
Columns
2007-12-19
Sloupce
94.
Create an Installation Disc
2007-12-19
Vytvořit instalační disk