Translations by Vladimír Burian

Vladimír Burian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 180 results
1.
Reading information of packages...
2008-12-02
Načítání informací o balících...
2007-12-19
Načítám informace o balících
2.
Building list of packages
2008-12-02
Sestavování seznamu balíků
3.
Reading all packages from your cache, this could take a long time, depending on number and size of packages.
2010-09-10
Čtení balíků z mezipaměti, to může trvat déle, v závislosti na počtu a velikosti balíků.
2008-12-07
Čtení balíků z vyrovnávací paměti, to může trvat déle, v závislosti na počtu a velikosti balíků.
4.
Package
2007-12-19
Balík
5.
<b>Warning.</b> The following package(s) is already in the list.
2008-12-07
<b>Varování.</b> Následující balíky jsou již na seznamu.
2008-10-20
<b>Varování.</b> Následující balík(y) už je(jsou) na seznamu.
2007-12-19
<b>Varování.</b> Nasledující balíky už jsou na seznamu.
2007-12-19
<b>Varování.</b> Následující balíky už jsou na seznamu.
7.
<small>Total: %s/%s . Selected: %s/%s . Custom: %s/%s</small>
2007-12-19
<small>Celkem: %s/%s . Vybrané: %s/%s . Vlastní: %s/%s</small>
8.
Are you sure you want to remove the package below from the list? <b>%s</b>
2008-08-06
Opravdu chcete odstranit tento balík ze seznamu? <b>%s</b>
2008-05-28
Jste si jisti, že chcete odstranit tento balík ze seznamu? <b>%s</b>
2007-12-19
Jste ji jist, že chcete odstranit tento balík ze seznamu? <b>%s</b>
2007-12-19
Jste si jist, že chcete odstranit tento balík ze seznamu? <b>%s</b>
11.
Invert selections
2007-12-19
Invertní výběr
12.
Show Properties
2007-12-19
Zobrazit vlastnosti
13.
Select Package
2009-06-14
Vyberte balík
14.
Select Folder
2009-06-14
Vyberte adresář
2007-12-19
Vybrat adresář
16.
APTonCD couldn't read the following package(s). %s The file is probably corrupted. These packages will be listed but not marked to copy. You can try to copy packages manually later.
2008-12-17
APTonCD nemohl přečíst nasledující balík(y). %s Soubor je pravděpodobně poškozen. Tyto balíky budou vypsány, ale nebudou označeny pro kopírování. Můžete zkusit zkopírovat balíky samostatně později.
2007-12-19
APTonCD nemohl přečíst nasledující balík(y). %s Soubor je pravděpodobně poškozen. Tyto balíky budou vypsány, ale nebudou označeny pro kopírování. Můžete zkusit zkopírovat balík samostatně později.
17.
<b>Some packages are already in the list</b> The following packages were skipped:
2007-12-19
<b>Některé balíky už byly na seznamu</b> Nasledující balíky budou přeskočeny:
18.
The destination directory is not writable. Please, select another destination directory and try again.
2007-12-19
Cílový adresář není zapisovatelný. Prosím, vyberte jiný cílový adresář a zkuste to znovu.
19.
Scanning and cataloguing packages...
2008-12-07
Prohledávání a třídění balíků...
20.
Copying packages
2007-12-19
Kopírovaní balíků
2007-12-19
Kopírovaní balíčků
21.
Scanning packages
2008-12-07
Prohledávání balíků
2007-12-19
Analýza balíků
23.
Cleaning session
2009-06-14
Čištění relace
2008-12-02
Čištění sezení
2007-12-19
Dokončuji sezení
25.
The installation disc is being created. You can cancel this operation at any time.
2007-12-19
Inštalační disk se vytváří. Tuto operaci můžete kdykoli přerušit.
29.
<b><i>The metapackage could not be created.</i></b> The reported error is shown below: %s
2008-12-07
<b><i>Metabalík nemohl být vytvořen.</i></b> Chybové hlášení: %s
2007-12-19
<b><i>Meta-balík nemohl být vytvořen.</i></b> Chybová hláška je vypsaná zde: %s
30.
<b><i>Error compressing Packages..</i></b> The reported error is shown below: %s
2008-12-07
<b><i>Chyba při kompresi balíku..</i></b> Chybové hlášení: %s
35.
Processing installed packages, please wait.
2007-12-19
Probíhá zpracování balíků, prosím čekejte.
36.
Checking package's versions
2007-12-19
Oveřovaní verzí balíků
45.
remaining %i of %i packages
2008-04-08
zbývá %i z %i balíků
46.
Packages
2007-12-19
Balíky
2007-12-19
Balíčky
47.
Folder
2007-12-19
Adresář
48.
Installed
2007-12-19
Nainstalováno
49.
Not Installed
2007-12-19
Nenainstalováno
50.
Yes
2007-12-19
Ano
51.
No
2007-12-19
Ne
52.
Install
2008-04-08
Nainstalovat
53.
Warning
2008-04-08
Varování
54.
No help viewer is installed. Install the GNOME help viewer (yelp) to view the APTonCD manual.
2008-04-09
Žádný prohlížeč nápovědy není nainstalovaný. Pro zobrazení manuálu si nainstalujte Prohlížeč dokumentace pracovního prostředí GNOME (yelp).
55.
You must specify the full path.
2007-12-19
Musíte určit celou cestu